Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Informační odpoledne



Datum konání:
5.1.2016

15,30 - 17,00 hod. - informační odpoledne pro rodiče