Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Informace pro 9. ročník

výchovný poradce: Mgr. Jarmila Mořkovská

úřední dny: kdykoliv po telefonické domluvě
                   čtvrtletně a při zhoršení prospěchu a chování

příprava na příjímací zkoušky z M - středa 14,00 - 15,00 hod.

příprava na příjímací zkoušky z Čj - úterý 14,00 - 15,00 hod.

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017

Harmonogram přijímacího řízení na střední školy.
Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017.

Příjímací zkoušky

                       První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2018

                       První řádný termín - šestileté a osmileté obory

13. dubna 2018

                       Druhý řádný termín - čtyřleté obory

16. dubna 2018

                       Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

17. dubna 2018

                       První náhradní termín

10. května 2018

                       Druhý náhradní termín

11. května 2018

 

Seznam škol v kraji Vysočina