Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Informace pro studenty

Informace pro žáky:

Školní rok 2017/2018 -  pouze dálkové studium

Výuka v jednotlivých předmětech  probíhá podle učebních plánů ŠVP „Pohodová tvořivá škola“ pro 9. ročník. Prostor je také věnován opakování učiva z nižších ročníků v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky. Dokument je dostupný na webových stránkách školy, téměř všem heslům z plánu učiva by studenti měli být schopni porozumět a vysvětlit je.

Termíny konzultací:

Výuka bude probíhat vždy v pondělí jednou měsíčně (říjen – květen)

pondělí:  2. října 2017                        5. února 2018             14. května 2018
               6. listopadu 2017                5. března 2018
               4. prosince 2017                  9. dubna 2018

Konzultace se konají v budově Základní školy, Havlíčkova 71, uč. 15
S sebou si přineste sešity, psací potřeby a přezůvky.

Rozvrh hodin:

Čas:

Vyučující:

Předmět:

1. h (8,00 – 8,45)

pí uč. Doláková

Matematika, Fyzika

2. h (8,55 – 9,40)

pí uč. Brunner

Anglický jazyk

3. h (10,00 – 10,45)

pí uč. Parčová

Přírodopis, Chemie

4. h (10,55 – 11,40)

pí uč. Lapešová

Český jazyk, Dějepis

5. h (11,50 – 12,35)

pí uč. Mořkovská

Zeměpis

6. h (12,45 – 13,30)

pí uč. Pacvoňová

Občanská výchova

výtvarné výchovy (p uč. Kosina), hudební výchovy (pí uč. Hromádková) a tělesné výchovy (p uč. Brunner) nebudou konzultace, pouze zkouška na základě vypracovaných úkolů.

 

Závěrečné zkoušky: 

  1. termín od 8. 1. 2018 do 12. 1. 2018
  2. termín od 4. 6. 2018 do 8. 6. 2018                                                       zpět na KZZV