Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Kontakt

ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace

Havlíčkova 71

Jihlava

586 01

 

Funkce

Jméno

Telefon

Email

ředitel Mgr. Radim Foit 567 570 200 foit@zshavlickova.ji.cz
zástupce ředitele Mgr. Zdeňka Sochorová 567 570 201 sochorova@zshavlickova.ji.cz
ekonomka Martina Slavíková 567 570 202 slavikova@zshavlickova.ji.cz
vedoucí vychovatelka Dagmar Kozáková 567 570 211 kozakova@zshavlickova.ji.cz
výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Mořkovská 567 570 206 morkovska@zshavlickova.ji.cz
školník Vlastimil Kubík 567 570 210 731 133 708
       
třídní učitelka 1. A Mgr. Petra Dubová 567 570 203

dubova@zshavlickova.ji.cz

 třídní učitelka 1. B Mgr. Monika Zatloukalová 567 570 203

zatloukalova@zshavlickova.ji.cz

třídní učitelka 2. A Mgr. Aranka Havelcová 567 570 203

havelcova@zshavlickova.ji.cz

třídní učitelka 2. B Mgr. Jiřina Kvasničková 567 570 203 kvasnickova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 3. A Mgr. Marcela Havlíčková 567 570 203 havlickova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 3. B

Mgr. Iva Divišová

567 570 203 divisova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 4. třída Mgr. Alena Tkadlečková 567 570 203 tkadleckova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 5. třída Mgr. Marie Vaňková 567 570 203 vankova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 6. A Mgr. Pavla Nováková 567 570 213 novakova@zshavlickova.ji.cz
 třídní učitelka 6. B Mgr. Hana Parčová 567 570 203 parcova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 7. A Mgr. Iva Doláková 567 570 203 dolakova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 7. B Mgr. Alena Hromádková 567 570 203 hromadkova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 8. A Mgr. Alena Lapešová 567 570 206 lapesova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 8. B RNDr. Eva Hlubučková 567 570 207 hlubuckova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitel 9. A Bc. Jan Kočí 567 570 203 koci@zshavlickova.ji.cz
třídní učitel 9. B Mgr. Boris Brunner 567 570 212 brunner@zshavlickova.ji.cz
       
učitel Čj - Vv  Mgr. Michal Kosina  567 570 204 kosina@zshavlickova.ji.cz
učitelka Aj Mgr. Barbora Pacvoňová 567 570 213 pacvonova@zshavlickova.ji.cz
učitelka Ch - Př Mgr. Eva Slámová 567 570 207 slamova@zshavlickova.ji.cz
vychovatelka Lenka Holubová Dvořáková 567 570 211 holubova@zshavlickova.ji.cz
vychovatelka Dana Tomsová 567 570 211 tomsova@zshavlickova.ji.cz
vychovatelka Marcela Štěchová 567 570 211 stechova@zshavlickova.ji.cz
asistentka pedagoga Zdeňka Partlová 567 570 203  
asistentka pedagoga Bc. Lucie Sobotková 567 570 203