Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s.

kontakt:  spolek.drevenomlynska@seznam.cz

Výbor spolku a jeho členové
předseda - pan Vladimír Mátl
místopředseda - paní Jana Mackrlová Kacetlová
pokladník - paní Klára Šlajsová
členové výboru - paní Jana Kubíková a paní uč. Alena Hromádková

Usnesení Krajského soudu v Brně k nahlédnutí u předsedy spolku

Vážení rodiče, členové spolku,
na Shromáždění delegátů konaném dne 7. 11. 2017 jsme, mimo jiné, jednali i o výši členských příspěvků na další rok. Schválili jsme, že výše příspěvku ponecháme ve stejné výši jako loni. Při diskusi pak byla zmíněna částka 150,- Kč na jednoho žáka, která však byla mylná.

Opomněli jsme schválenou změnu výše příspěvku Shromážděním delegátů 8. 11. 2016, kde byla částka zvýšena ze 150,- na 200,- Kč.
Velice se omlouvám za tuto chybu. Všichni budete o správné, výši příspěvku informováni prostřednictvím žákovských knížek. Zápis ze zasedání z 8. 11. 2016 najdete pod odkazem spolku.
Rád bych zopakoval a ujistil Vás, že ani jedna koruna z Vašeho příspěvku neskončí jinde, než u žáků naší školy.
Děkuji Vám za pochopení a ještě jednou se jménem vedení spolku omlouvám za mylnou informaci.

Vladimír Mátl, předseda výboru spolku 
Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s.

 

Akce Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s.

MOBILY PRO GORILY

MOBILY PRO GORILY.jpg