Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Školní akce

2017/2018

Plánované akce

17. 3. - 23. 3. 2018 - Lyžařský výcvikový kurz - 7. ročník - přihláška

22. 4. - 27. 4. 2018 - Anglie - zájemci z 8. a 9. tříd - nové informace zde

24. 5 - 27. 5. 2018 - Vodácký kurz - 8. ročník - informace zde

24.5 - 27.5. 2018 - Vodácký kurz

Ve dnech 24.-27. 5. 2018 se 26 žáků z osmých tříd zúčastnilo vodáckého kurzu na řece Sázavě. Doprovod tvořili dva učitelé (Jan Kočí, Michal Kosina) a tři instruktoři (Michal Červený, Vašek Bouček, Adam Kugler).
Náplní kurzu byl pobyt v přírodě, sjíždění řeky Sázavy v úsecích Český Šternberk – Samopše a Samopše – Stříbrná Skalice a různé outdoorové aktivity. Na základnu (kemp Cíl na břehu řeky Sázavy u obce Samopše) jsme dorazili vlakem ve čtvrtek odpoledne. Po ubytování následovalo seznámení se základy vodácké terminologie, s pravidly bezpečného sjížděním řeky a první nácvik na břehu. Poté jsme po dvojicích nasedli do kánoí a prováděli praktický nácvik na vodě v místě kempu. Později jsme se vydali cca kilometr proti proudu pod nejbližší jez. Po návratu a večeři následovaly hry, které měli instruktoři pro žáky připravené.
V pátek jsme po snídani lokálkou dojeli do Českého Šternberka (kam byly mezitím dopraveny lodě) a odtud sjížděli úsek do kempu Cíl v délce cca 15 km. Cestou jsme zastavovali u jezů, které jsme buď propustmi sjížděli, či jsme lodě přes ně přetahovali. Po návratu měli žáci osobní volno a po večeři opět venkovní aktivity s instruktory.
Sobota měla stejnou náplň jako pátek. Jen jsme však vyráželi přímo z kempu a splouvali cca 11 km dlouhý úsek  do Stříbrné Skalice, kde jsme se vylodili, předali vodácké vybavení a lokálkou dojeli zpět do kempu. Večerní program byl zakončen táborákem s pečením buřtů.
Neděle patřila dopolednímu úklidu a předávání chatek a opětovným aktivitám s instruktory.                 Po obědě následovalo osobní volno. Odpoledne jsme šli na vlak a po patřičném kodrcání J  se večer vrátili do Jihlavy.
Počasí nám vyšlo, jen v sobotu bylo horko větší. Stav vody odpovídal spíše létu, ale táhnout  lodě přes mělčiny jsme museli jen opravdu výjmečně. Podle ohlasů si žáci kurz užili, podle předvedených výkonů na vodě potřebné dovednosti začátečníci osvojili a pokročilí zdokonalili. Nikdo se nezranil, neodplul do dáli, a tak věříme, že domů se většina z dětí vrátila jako ostřílení vodáci.
Všem účastníkům děkujeme! Michal a Honza

DSCN8694.JPG  IMG-20180527-WA0013.jpg více v galerii

10.května – DEN ZEMĚ

Ani letos v našem kalendáři školních akcí nechyběl tradiční Den Země. Pouze byl z organizačních důvodů přesunut na květen.
Žáci 2. stupně se podle zájmu rozdělili do pěti skupin a 10. května se vydali do přírody. Jejich cílem byly prameny Dyje a městečko Třešť, jihlavská Zoo, Čížov a Stará plovárna, milovníci cyklistiky si vyjeli po cyklostezce podél řeky Jihlavy až do Bítovčic a žáci 9. ročníku absolvovali plánovanou exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany.

PRAMENY DYJE A TŘEŠŤ

Pro čtyřiadvacet účastníků této skupiny den začal v půl osmé ráno na vlakovém nádraží. Odtud jsme dojeli do Hodic a vydali se po zelené značce, která nás měla dovést až k pramenům řeky Dyje. Hned za Hodicemi u lesa jsme však ztratili správný směr a vypadalo to, že naše putování brzy skončí. Zachránila nás ale paní učitelka Doláková, které se podařilo tu správnou šipku v hustém porostu najít. Cestu k pramenům již nic nenarušilo, na místě jsme posvačili a udělali si několik fotografií.
Nad Třeští jsme narazili na pomníček třešťských občanů, kteří zde padli v posledních dnech 2. světové války, a někteří z nás ve městě navštívili i dvůr radnice, kde bylo 7. května 1945 popraveno dalších 34 občanů Třeště.
V zámeckém parku jsme si odpočinuli po náročné túře, zahráli jsme si hry a naše putování jsme zakončili zmrzlinou na náměstí. Potom nás čekala už jenom zpáteční cesta vlakem do Jihlavy.

DSCN1675.JPG   DSCN1682.JPG   DSCN1684.JPG

ZOO Jihlava

Navštívili jsme zoologickou zahradu, která získala statut zoo v roce 1982. Leží v malebném údolí říčky Jihlávky.
Byli jsme rozděleni do skupin, každá dostala deset úkolů - otázek, které jsme hravě zvládli.
Nejvíce nás bavila mláďátka, kterých teď na jaře mají opravdu hodně, například vydry, giboni, kosmani, tamaríni, lvíčci zlatí, zebry...
Dvě mláďata tygra sumaterského se narodila teprve před měsícem, proto byla ještě schovaná u maminky.
Okouzlila nás ukázka výcviku dravců a sov, z nočních dravců sova pálená Zuzana, výr africký Alfi a výr západosibiřský Kuba.
Z denních dravců jsme obdivovali káně Fandu a orla mořského Fíbí.
A počasí nám opravdu přálo. 

IMG_2470[1].JPG  IMG_2461[1].JPG

Čížov - Stará plovárna

Na Den Země jsme se autobusem svezli do Čížova a z Čížova jsme se pak vraceli pěšky zpět do Jihlavy. Cesta vedla přes Okrouhlík, Rančířov, Ráj, Starou Plovárnu a kolem zoologické zahrady. Procházka byla velmi hezká, větší část vedla lesem. Počasí nám přálo, nálada byla výborná. Den Země jsme si užili, do školy jsme se vrátili příjemně unavení a spokojení.

22. 4 - 27. 4. 2018 - Anglie více ve fotogalerii

 DSC00407.JPG

16. dubna - Dopravní výchova - jízda zručnosti

Dne 16.04.2018 proběhlo na naší škole školní kolo DSMC v jízdě zručnosti. Obtížnou trasu jsme sestavili podle pokynů pro krajské kolo, ale po zkušenostech z minulých let, jsme některé překážky trochu upravili ve prospěch dětí. Počasí se umoudřilo, takže všechny děti, které si chtěly jízdu zručnosti vyzkoušet, mohly absolvovat  zkušební kolo a následně minimálně dvě kola, při kterém se počítaly trestné body. 

IMG_20180426_132557.jpg   IMG_20180426_132621.jpg  IMG_20180426_132847.jpg

23. března 2018 - Výchovný koncert

V úterý 27. 3. 2018 se uskutečnil na naší škole výchovný koncert - Hudba školám. Jednalo se o pořady tria ve složení klávesy, kontrabas/baskytara a bicí nástroje.
Téma koncertu pro I. stupeň bylo Česká a moravská lidová píseň. Děti si rády zazpívaly i do mikrofonů.
Pořad pro II. stupeň nesl název Fenomén jménem SeMaFor. Se žáky hudebníci hovořili o historii divadla a společně si zazpívali dnes již zlidovělé šlágry.

IMG_2370.JPG  IMG_2343.JPG

21. března 2018 - Představení pro rodiče

Ve středu 21. března 2018 se uskutečnilo jako každý rok v divadle DIOD Představení pro rodiče. Kromě divadelních souborů Hadr, Hadřík a třídy 6. B  se představili flétnisté, kytarista se zpěvačkou, recitátoři s poezií i prózou, tanečnice a gymnastky. Na závěr všichni účinkující zazpívali píseň od bratrů Ebenů Za malou chvíli.

IMG_0017.JPG  IMG_0073.JPG  IMG_0097[1].JPG

více ve fotogalerii

17. - 23. března 2018 - Lyžařský výcvikový kurz

Ve dnech 17.03.2017 až 23.03.2018 se konal lyžařský výcvikový kurz v hotelu Siréna v Janských Lázních. Zúčastnilo se 31 dětí naší školy a tři učitelé. Počasí bylo naprosto ideální,  sněhu bylo po celý týden dostatečné množství a velmi málo lidí. Někdy se zdálo, že jsme na Černé hoře jen my.  Šest dětí stálo na lyžích vůbec poprvé a všechny se naučily bez problémů lyžovat. Již v neděli jezdily na červené sjezdovce "Protěž". Dětem se na LVK velmi líbilo. 

P_20180321_095105.jpg   P_20180318_111637.jpg

16. března - ALTERNATIVNÍ DEN

16. března 2018 se na druhém stupni naší školy uskutečnil Alternativní výukový den. V tento den neprobíhala výuka klasicky podle rozvrhu v jednotlivých třídách, ale žáci byli rozdělení do věkově smíšených skupin, kde se společně věnovali zpracovávání zadaného tématu.
Vybrat zajímavé téma na každý rok je nelehkým úkolem, proto se nad ním učitelé zamýšlejí s velkým předstihem. Naší snahou je připomenout nějaké významné výročí daného roku a střídat při tom témata (historii, vědu, sport…). V loňském roce tak žáci například prozkoumávali vesmír, o rok dříve soutěžili na olympijských hrách a letos se věnovali 100. výročí založení Československé republiky. Společně s tím si připomněli i 100 let od ukončení 1. světové války.
Součástí práce byla rovněž pečlivá domácí příprava, protože žáci museli shromáždit, utřídit a připravit k prezentaci řadu poznatků, které se vztahovaly k desetiletí z historie naší republiky, jež si vylosovali ke zpracování.
Během dopoledne jednotlivé 5 – 6 členné týmy plnily nejrůznější úkoly k danému tématu. Odhalovaly tajemství vojenského kufříku, připomněly si náročnost cesty československých legionářů přes Sibiř (běh do schodů se zátěží), poznávaly dřívější prezidenty, staré fotografie Jihlavy přiřazovaly k novým, z hudebních ukázek se snažili rozpoznat známé české interprety uplynulého století a nechyběla ani konverzace v cizím jazyce.
Vše vyvrcholilo poslední dvě vyučovací hodiny, kdy se jednotlivé týmy postavily před porotu a představily svoji práci jak ústně, tak na plakátu, který vytvořily.
Během celého dopoledne týmy sbíraly body, které byly na závěr dne sečteny a organizátoři mohli přistoupit k vyhlášení vítězů.                          

IMG_3009.JPG  IMG_3030.JPG  IMG_3035.JPG

více ve fotogalerii

20. února 2018 - projektový den Rozumíme penězům

Tentokrát v úterý 20. 2. 2018 se uskutečnil na naší škole projektový den  – „Rozumíme penězům“.
Tohoto projektu se zúčastnily všechny třídy 2. stupně ZŠ.
Cílem projektu je seznámit žáky hravou formou s finančními produkty, základními pojmy a možnými nástrahami ve světě financí. Žáci postupují od základních jednoduchých pojmů k těm složitějším. Nedílnou součástí je práce s textem a vzájemná komunikace a spolupráce ve skupině.
V 6. ročníku se věnovali žáci tématu „Spoření a investice, oslava narozenin“. Žáci 7. ročníku se zabývali plánováním a realizací „Dovolené“. Osmý ročník se dozvěděl více o světě peněz v tématu „Výhodné nakupování“, např. jak odhalit nepoctivé prodejce a pokud možno jim nenaletět.
Žáci deváté třídy měli na programu závěrečné již osmé téma celého projektu RP „Smlouvy“ a jejich záludnosti. 

14. února 2018 - školní kolo recitační soutěže

Výsledky recitační soutěže - zde

IMG_2319[1].JPG

12. - 14. února 2018 - lyžařský výcvikový kurz - 3. a 4. ročník - zájemci

IMG_2974[1].JPG   IMG_2984.JPG   IMG_2980.JPG

více ve fotogalerii

2. února 2018 Sportovní den

V tento denproběhl na 2. stupni naší školy Zimní sportovní den. Žáci se podle zájmu zapsali buď na bruslení, nebo na sjezdové lyžování. Padesátičlenná skupina bruslařů strávila dopoledne na Horáckém zimním stadionu, další, asi čtyřicetičlenná skupina, předváděla svoje lyžařské umění na sjezdovce na Šacberku. Někteří se ze zdravotních či jiných důvodů těchto aktivit zúčastnit nemohli,  pro tyto žáky byla ve škole zajištěna výuka.
Všichni sportovci si den nabitý pohybem užili a již se těší na příští ročník.

DSCN0925.JPG  20180201_092051[3].jpg  20180201_092443[3].jpg

21. prosince 2017 - beseda s paní Alenou Velikou - akce Sdružení rodičů dřevěnomlýnská z.s.

IMG_9771.JPG   IMG_9775.JPG   IMG_9784.JPG

19. prosince 2017 - vyhlášení soutěže o nejhezčí vánoční stromeček

Děkujeme všem, kteří svým hlasem přispěli ke 2. místu a pěkným dárkům v této soutěži.

IMG_1408.JPG  IMG_1418.JPG

13. prosince 2017 - Vánoční besídka - více ve fotogalerii

13.prosince 2017 se v DNK uskutečnila vánoční besídka naší školy.
Jako každý rok byla pro velký zájem z řad rodičů dvě představení, která se programově od sebe částečně lišila. Před vstupem do sálu mohli diváci ochutnat domácí cukroví a měli možnost zakoupit si předměty, které žáci vyrobili ve ŠD.
Obecenstvu se představily obě naše první třídy, dramatické soubory Hadr i Hadřík. Děti hrály na flétny, violoncello a housle, děvčata tančila, mohli jsme vidět příběh o královniných šatech, muzikálek, hru ve verších, cup song na píseň Rolničky, básničky, gymnastiku… a na závěr si všichni zazpívali vánoční Koledu.
Rodiče odměnili děti i p. učitelky, které s nimi představení nacvičily, velkým potleskem.

Besídka45[1].JPG

12. prosince 2017 - Děti udělaly radost seniorům - 4. a 5. třída

Roztrhnout každodenní všednost a zpříjemnit adventní čekání na Vánoce přišli klientům Domova seniorů Stříbrné terasy žáci základních škol Havlíčkova a Křesťanská v úterý 12. 12. 2017.
„Chtěli jsme udělat něco užitečného,“ říkají žáci pátého ročníku ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71. „Paní učitelka naznala, že už jsme velcí a nebude nás vodit za ručičku, museli jsme tedy do Domova jít předem a vystoupení si domluvit. Ale paní učitelka nás v tom samotné nenechala, šla s námi.“
Žáci měli připravenou tradiční vánoční písničku Rolničky, kterou zahráli netradičně na kelímky. Doprovázel je spolužák Kuba Komárek na kytaru. Potom potěšili seniory divadelní hrou ve verších.
„Babičky a dědečkové“ si zazpívali několik známých vánočních písní a na závěr na ně čekala divadelní hra na téma Starých pověstí českých v podání žáků čtvrtého ročníku ZŠ Havlíčkova, kteří měli na tuto příležitost vyrobené i originální kostýmy.
Klientům se program velice líbil, proto odměnili děti potleskem a po skončení přišli dětem poděkovat.

1.jpg  2.jpg  3[1].jpg

prosinec 2017 - Hadr a Hadřík spaní ve škole spojené s intenzivním nácvikem svých her

IMG_2277.JPG    IMG_2282.JPG

IMG_2290.JPG     IMG_2291.JPG

8. prosince 2017 - návštěva SOŠ Karolíny Světlé - 8. ročník

20171208_084151.jpg   20171208_090843.jpg  20171208_094635.jpg  20171208_103805.jpg

7. prosince 2017 - Autobahnspiel - interaktivní hra

Ve čtvrtek 7. 12. se žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili hry Autobahnspiel. Hra byla zaměřena na poznávání Německa a jeho reálií. Připravili ji přímo u nás ve škole pracovníci pražského Goethe-Institutu, za což jim patří veliký dík.  Tří-, popř. čtyřčlenné týmy obcházely jednotlivá stanoviště a řešily zadané úkoly. Úkoly byly velmi pestré a zajímavé. Celou hru jsme si užili, vítězná družstva obdržela tašky s cenami a všichni ostatní náramek a odznak. Více v galerii

 

30. listopadu 2017 - Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat - 5. třída

Co dělat při nálezu střelné zbraně, jak se ubránit neznámému člověku, nebo umět zavolat policii a dokázat vysvětlil své ztracení v lese. Nejen toto včera zažili žáci páté třídy ve dvou vyučovacích hodinách s policistkami z Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina - více zde
Zdroj: https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-pataci-zazili-modelove-situace-s-policii-20171201.html


Zdroj: https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-pataci-zazili-modelove-situace-s-policii-20171201.html

29. listopadu 2017 - Příběhy bezpráví

Letos v listopadu se uskutečnil již 13. ročník Měsíce filmu na školách. Naše škola je již tradičním účastníkem tohoto projektu. 29. listopadu jsme uspořádali projekci filmu s tématem československých dějin a pozvali pamětníka. Letošním tématem byly PŘÍBĚHY VZDORU, proto jsme k promítání vybrali film Meze. Dokument zachytil příběh rolníka Jana Sedláčka, který téměř třicet let bojoval za to, aby mohl soukromě hospodařit. Komunistický režim nakonec vyvlastnil i jeho pozemky a donutil ho vstoupit do JZD.
Podobný příběh měla za sebou i rodina našeho hosta, pana Antonína Chloupka, který žákům 8. A a obou 9. ročníků zprostředkoval osobní zkušenosti. Vyprávěl o vynuceném vstupu do JZD, o tom, jak nemohl studovat, a podělil se i o zážitky ze srpna 1968, který prožil v Praze a jako fotograf pořídil řadu zajímavých fotografií. V rodinné historii zapátrali i někteří žáci z 9. B a přiblížili ostatním, jak kolektivizace zasáhla do života jejich rodin.

IMG_2839.JPG   IMG_2840[1].JPG  IMG_2842[1].JPG

24. listopadu 2017 - Veletrh hraček - soutěž Namaluj svoji nejoblíbenější hračku

Naše škola se stala výhercem v soutěži "Namaluj svoji nejoblíbenější hračku" v rámci projektu veletrhu Vánoce dětem 2017. Žáci prvního stupně se zúčastnili této výtvarné soutěže, vybrané obrázky jsou zveřejněny zde. Všem děkujeme a gratulujeme

Snímek obrazovky (98).png    Snímek obrazovky (97).png

16. listopadu - Rozumíme penězům, Normální je nekouřit

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se uskutečnil na naší škole projektový den 2. stupně – „Rozumíme penězům“.
Cílem projektu je seznámit žáky hravou formou s finančními produkty, finančními službami, základními pojmy a možnými nástrahami ve světě financí. Nedílnou součástí projektu je práce s textem, vzájemná komunikace, naslouchání a spolupráce ve skupině.
Žáci 6. ročníku se s projektem věnovaným finanční gramotnosti setkali poprvé. Tématem jejich celodenní práce byla „Historie peněz a zařízení svého pokoje snů“.
Žáci 7. ročníku se 6 vyučovacích hodin zabývali „Hospodařením domácnosti a sestavením rodinného rozpočtu“.  Každý žák si zvolil svoji roli ve fiktivní domácnosti, ve které bude pokračovat i v dalších projektových dnech.
Osmý ročník se věnoval tématu „Nákup auta“ a devátý tématu „Zodpovědné zadlužování a nové bydlení“. více v galerii

Ve stejný den proběhl na 1. stupni projektový den Normální je nekouřit.
Ty nejmladší provedla celým dnem veverka Terka, hry a aktivity byly zaměřené na zdravý životní styl.
Nechyběly soutěže ve skupinách, dramatizace a rébusy. Starší žáci se seznámili s historií
kouření, zahráli si na výživové poradce a sestavovali zdravé jídelníčky. Viděli ale také
obrázky lidských orgánů postižených kouřením a vyrobili poutače proti kouření.více v galerii

9. listopadu 2017 - návštěva Horáckého divadla

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 zhlédli žáci 6. - 9. tříd v Horáckém divadle představení Vrátila se jednou v noci od současného argentinského dramatika Eduarda Rovnera. Světově uznávaný autor psal tuto komediální hru osm let, měla premiéru v New Yorku měsíc po tragickém 11. září. V Jihlavě v hlavních rolích excelovali Anna Bazgerová a Lukáš Matěj.
Sám autor napsal: "Měli bychom zůstat v kontaktu se svými živými mrtvými, kteří stále patří do našeho života."

1. listopadu 2017 - výtvarná soutěž

1. listopadu 2017 se přihlášení žáci 8. a 9. tříd zúčastnili výtvarné soutěže pro žáky ZŠ a ZUŠ na SUPŠ Helenín. Žáci si vybírali ze dvou témat - Džungle a Stroj času. Výtvarná technika byla libovolná. Po cca dvou hodinách žáci své výtvory odevzdali a čekali na vyhlášení. Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 160 soutěžících a v této konkurenci nejlépe obstál Viktor Vacek, který za svůj Stroj času získal 1. místo. Moc gratulujeme!!!

IMG_2815.JPG  IMG_2818.JPG  IMG_2819.JPG

IMG_2820.JPG  IMG_2821.JPG  IMG_2824.JPG

více o soutěží - zde

29. října 2017 -  Učení dokumentem - 4. třída

Když ulice Jihlavy protkají dlouhé bílé čáry, je to znamení, že město ožívá festivalem dokumentů. A takový dokumentární film je pro učitele výukový prostředek naservírovaný na stříbrném podnose. Využili jsme toho a vyrazili ze školy po čarách – něco zažít, objevit, nasát atmosféru, nechat se vtáhnout do tématu filmu a pak o něm diskutovat. Pořídili jsme si akreditaci (pro děti do 12 let je zdarma), našli film přiměřený i našemu věku (nebylo to snadné), prohlédli si promítací místa a doputovali k tomu správnému sálu. Na místě jsme s potěšením zjistili, že jsme se svým nápadem nebyli sami a potkali se tu s další školní třídou. Dokument o právech zvířat na nás udělal dojem a probudil živou debatu. Některé zážitek inspiroval k návštěvě dalších filmů. Bylo by skvělé, kdyby festival v dalších ročnících myslel třeba i na školy a zařadil do programu alespoň malou sekci filmů vhodných i pro dětského diváka. Mimo jiné tak může získat i další generaci příznivců hrdých na výjimečnou událost svého města. 
Čtvrťáci a Alena T. ZŠ Havlíčkova Jihlava  

IMG_5140.JPG   IMG_5151.JPG

18. října 2017 - Talentovka

18. 10. 2017 se vybraní žáci devátých tříd zúčastnili soutěže Taletovka na jihlavské obchodní akademii. Soutěžilo se v psaní všemi deseti.  Veronika Mátlová obsadila  páté místo, v soutěži týmů naši žáci skončili na druhém až třetím místě. Velmi motivační bylo exhibiční vystoupení mistryně světa v psaní všemi deseti Ing. Heleny Zaviačičové.

4.jpg   5.jpg   3.jpg

 

16. a 18. října 2017 - okresní kolo stolního tenisu

Dne 16.10. 2017 se uskutečnilo okresní kolo mladších žáků a žákyň ve stolním tenise. Dívky naší školy porazily v základní skupině ZŠ Nad Plovárnou 3-2, poté prohrály se ZŠ Luka 0-3 a se ZŠ Velký Beranov 1-3 a celkově obsadily 7. -9. místo.  Chlapci porazili ZŠ Brtnice 4-1, ZŠ Nad Plovárnou 4-1 a v boji o postup do finálové skupiny prohráli se ZŠ Luka 2 - 4 a celkově obsadili 4. - 6. místo. 

IMG_20171016_082145.jpg

Dne 18.10 se uskutečnilo okresní kolo starších žáků ve stolním tenise. Družstvo chlapců porazilo ZŠ Brtnice 4-0, ZŠ Puklice 4-1 a ZŠ Dušejov 4-2. V souboji o postup do finále prorálo se ZŠ Polná 1-4 a celkově obsadilo 4. - 6. místo.  Družstvo dívek ve složení Soňa Pavlásková, Denisa Fremundová a Karolina Rausová porazilo v základní skupině ZŠ Nad Plovárnou 3-1, ZŠ Rošického 3-0, ZŠ Seifertova 3-0 a ZŠ Seifertova 3-0. Ve finálové skupině zvítězilo nad ZŠ polná 3-0, ale v utkání o první místo dívky podlehly ZŠ Kollárova 3-2 a obsadily 2. místo.

IMG_20171018_134717_HHT.jpg

5. října 2017 - přespolní běh

Dne 05.10.2017 proběhlo v areálu Na Skalce v Jihlavě okresní kolo v přespolním běhu, kterého se zúčastnilo 20 škol z našeho okresu. Družstva naší školy si vedla velmi dobře.  Mladší žákyně skončily na 12. místě, starší žáci na 8. místě. Družstvo mladších žáků ve složení Alex Vašíček, Jan Kopecký, Václav Pavlíček, František Kozák, Vojtěch Orany a Jakub Procházka, obsadilo 3. místo. Družstvo starších žákyň ve složení Veronika Divišová, Lucie Šlechtická, Adéla Štveráčková, Kateřina Komrsová, Eliška Dvořáková a Karolina Rausová obsadilo také třetí místo. Gratulujeme a děkujeme za účast.

IMG_20171005_090254.jpg   IMG_20171005_105455.jpg   IMG_20171005_110218.jpg

22. září 2017 - Cihla k cihle

Dne 22.09.2017 se v prostorách SŠS v Jihlavě - Heleníně uskutečnilo krajské kolo v práci se stavebnicí Teifoc. Proti okresnímu byl zadán projekt rodinného domku dopředu a ten měli žáci postavit. Žáci naší školy Filip Němec a Vojtěch Vrátný postavili sice domek v časovém limitu, ale neprovedli pečlivě všechny stavební úpravy, jako je očištění stěn a vyplnění spár mezi cihlami a skončili celkově na 11. - 19. místě. 

IMG_20170922_121725.jpg   IMG_20170922_121632.jpg

22. září 2017 - MHD zdarma - Škola v trolejbusu

Je možné číst, psát, počítat, zkrátka: učit se, v trolejbusu? Pět tříd ZŠ Havlíčkova si to vyzkoušelo v pátek 22. září. Vydaly se prozkoumat své město z oken trolejbusů a autobusů, kterými se v ten den jezdilo zadarmo.
Prvňáci se učili jezdit městskou hromadnou dopravou a cestou poznávali dopravní značky. Druháci objeli celou trasu B, část trasy A i C a linku autobusu č. 3. Do pracovního listu zapisovali, co cestou vidí a měřili také projetý čas. Třeťáci se stali revizory hodin a zkoumali správný čas na hodinách jihlavských věží, nádraží i dopravních prostředků. A čtvrťáci se učili orientovat v plánu Jihlavy, přemýšleli o názvech zastávek, všímali si časové vzdálenosti mezi nimi, zaznamenávali projeté i nejvytíženější zastávky. Při závěrečné reflexi přišel každý s tím, co nového se dozvěděl, co jej zaujalo a co chce dál sledovat.
Tak díky za tento mimořádný den – magistrátu, shovívavým řidičům i usměvavým cestujícím, kteří se do „školy za jízdy“ často zapojili rozhovorem s dětmi o zajímavostech Jihlavy ubíhající za oknem. Zážitek otevřel také třídní diskuzi nad možnými klady a zápory městské hromadné dopravy zdarma – ve dvou moravských městech ji mají každý den. Bude Jihlava třetí?

pra1.jpg    IMG_4880.JPG

19. září 2017 - Sportovní den

   V úterý 19. září celá naše škola žila sportem. Konal se totiž Sportovní den, kdy se děti z prvního i druhého stupně zapojily do projektu Sazka Olympijský víceboj. Tento projekt si dal za cíl přivést ke sportu co nejvíce dětí a probudit v nich radost z pohybu. Rovněž dětem pomáhá najít sporty, které jim půjdou.
  Naši žáci splnili na školním hřišti a na stadionu Na Stoupách osm předepsaných disciplín: hluboký předklon, T-běh, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, sprint na 60 m, běh na 1000 m, trojskok snožmo z místa a hod basketbalovým míčem.
  Datum konání sportovního dne nebylo vybráno náhodně. 19. září jsme si totiž připomněli narození našich významných sportovců – manželů Zátopkových. Olympijský vítěz Emil Zátopek sice již zemřel, avšak Dana Zátopková právě v úterý 19. 9. oslavila 95. narozeniny.
  Většina dětí závodila s nadšením, stejně jako tito dva slavní sportovci. A našla se i řada těch, kteří se zachovali podle životního kréda E. Zátopka: Nemůžeš? Přidej!

DSCN6947.JPG    DSCN6714.JPG   DSCN6501.JPG

18. září 2017 - exkurze 2. stupeň

 

6. ročník - Keltský archeoskanzen Nasavrky

19. září se obě 6. třídy vydaly na exkurzi do Keltského archeoskanzenu v Nasavrkách. Skanzen je rekonstrukcí keltské vesnice z mladší doby kamenné.
Žáky si vzali na starost čtyři průvodci – druid, kovář, bojovník a keltská žena a prostřednictvím různých aktivit seznamovali děti s životem Keltů.
Děti například namlely mouku a z těsta upekly obilné placky, které vzápětí s chutí snědly, z měděných drátků vyráběly šperky a z cínu odlily mince. Poznaly, jak se Keltové oblékali a nakonec se seznámily se zbraněmi a způsobem boje Keltů a změřily síly s keltským bojovníkem.
Za hezkého počasí si všichni den u Keltů užili a určitě odjížděli domů s mnoha poznatky o životě našich předků.

9. ročník

Dne 18. září proběhla tématická exkurze pro devátý ročník do Prahy. Naše kroky směřovaly do Hrdličkova antropologického muzea, kde nás průvodkyně seznámila s vývojem člověka. Dozvěděli jsme se něco o frenologii, o trepanacích a také rozeznávat zhojené a nezhojené rány. Viděli jsme "spoustu kostí" a také tři pravé egyptské mumie, u kterých jsme se dozvěděli o pohřebních rituálech starých Egyptanů. Po prohlídce muzea následovala návštěva botanické zahrady u přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jejiž součástí je také geopark. Popovídali jsme si o horninách, prošli si botanickou zahradu. Několik zájemců navštívilo i skleník, kde byla i výstava akvarijních rybiček.

4. září 2017 - první den prvňáčků - více ve fotogalerii

IMG_9835.JPG   IMG_9918[2].JPG   IMG_9934[3].JPG

Archiv: