Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Suplování

Zástup na den: pondělí 22. října 2018

Jméno: M. Zatloukalová – seminář – výuku v 2. B zajistí ŠD
Jméno: I. Divišová – jednání mimo budovu – výuku v 1. A zajistí ŠD

Jméno: B. Brunner – seminář

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

7. h

8. h

 

 

 

Aj – 7A Slámová

Tvch – 9AB Nováková

 

Tvd – 6 odpadá

Tvch – 8 odpadá

7.40

8.45

9.40 Pacvoňová

10.45

11.40

12.35

 

 

Změnu ukončení výuky TU zapíše do ŽK

Jméno: A. Havelcová - seminář

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

Čj – 3A  ŠD

M – 3A  ŠD

 

Prv - 3A Hávová

 

 

7.40

8.45

9.50

10.45

11.40

12.35

Dozor 2. posch. 1.pol.- Hávová

Jméno: E. Hlubučková  seminář

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

Př – 7A Doláková

M – 7B Mořkovská

 

Inf – 5 spojí Kočí

 

 

7.40

8.45

9.50

10.45

11.40

12.35

Kroužek 13,00 – 14,30 hod. - Kočí

Jméno: J. Kočí – jednání mimo budovu

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

 

Aj – 4B Strnadová

(Aj – 3A Pacvoňová)

 

 

 

7.40

8.45

9.50

10.45

11.40

12.35

 

 

Zástup na den: pátek 5. října 2018

Jméno: E. Slámová - seminář

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

 

Př – 8A Hlubučková

 

Ch – 9B         Kočí za

 

Ch – 9A     Kočí za

7.40

8.45

9.50

10.45

11.40

12.35

Dozor 2. pol. 1. posch. - Doláková

Jméno: A. Lapešová – doprovod 7. A

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

 

 

 

Čj – 6         Hlubučková

 

(D – 8A Hromádková za)

7.40

8.45

9.40

10.45

11.40

12.35

Jméno: B. Pacvoňová – doprovod 7. B

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

 

 

 

 

(Ov – 8A Brunner za)

 

7.40

8.45

9.40

10.45

11.40

12.35

Jméno: M. Kosina - OČR

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

 

D – 6 Pacvoňová

 

Tvch 7AB DIOD

Vv – 8B Hromádková

Vv – 8B Doláková

7.40

8.45

9.40

10.45

11.40

12.35

Dozor přízemí 2. pol. – Dubová
Dozor jídelna po 6. hod. - Mořkovská

 

Zástup na den: čtvrtek 18. října 2018

Jméno: A. Hromádková – VrakBar 8. B

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

 

Čj – 9B  Brunner za

 

 

 

 

7.40

8.45

9.50 Hávová

10.45 Hávová

11.40

12.35

Jméno: P. Nováková – VrakBar 7. A

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

 

 

 

Nj – 8A Mořkovská za

 

 

7.40

8.45

9.40

10.45

11.40

12.35

Dozor jídelna po 5. h - Hávová

Jméno: B. Brunner – vzájemná hospitace

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

 

 

Aj – spojí Slámová

 

 

 

7.40

8.45

9.40

10.45

11.40

12.35

Jméno: J. Kočí– vzájemná hospitace

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

 

 

Inf – 6 spojí Slámová

 

 

 

7.40

8.45

9.40

10.45

11.40

12.35

Jméno: M. Kosina - OČR

1. h

2. h

3. h

4. h

5. h

6. h

7. h

8. h

 

 

 

 

Pčd – 8B Lapešová

Pčd – 7AB  Nováková

Vv – 9A odpadá

Vv – 9A odpadá

7.40

8.45

9.40

10.45

11.40

12.35