Výsledky zápisu do prvního ročníku školního roku 2021/22

 

ZÁŠKOLÁK online

Ošetřovné v době střídání prezenční a distanční výuky 

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace

byla školou s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, nyní vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Pohodová tvořivá škola, který na výtvarnou výchovu rozhodně nezanevřel a i nadále ji dotuje větším počtem hodin,aby výtvarná tradice nezanikla.

Je zařazena v síti TVOŘIVÝCH ŠKOL, učíme činnostně.
Zřizovatelem školy je statutární město Jihlava.

Aktuálně ze školy

Provoz školy o prázdninách Úřední hodiny každou středu vždy od 9,00 do 11,00 hod.
Prázdninové kluby Letní vzdělávací aktivity pro žáky Fpointu - prázdninový klub a letní klubCharita - Erko  - prázdninový provoz
Závěr školního roku 28. - 29.6. 2021 - 1. stupeň 4 vyučovací hodiny a postupný odchod na oběd                             2. stupeň 5 vyučovacích hodin a postupný odchod na oběd

Mimořádně ze školy

Sportovně branný den Sportovně branný den
Sportovec Jihlavska Velká gratulace pro žákyni naší školy Natálku Suchou z 8. ročníku. V letošním ročníku soutěže  Sportovec Jihlavska získla krásné druhé místo.
flotbal48.JPG Florbalové dopoledne Ve středu 23.6. 2021 se uskutečnilo florbalového dopoledne s SK Jihlava pro žáky 3. - 6. ročníku. - více v galerii