Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

90. výročí založení školy

„Tak sednout a ticho!“ Takhle výhružně začala ve čtvrtek 22. října v Diodu akademie k 90. výročí školy. Lojzík Stavárek, který spolu s Anetkou Pokornou pořad uváděl, si v úvodu zahrál na školu. Poté, co hosty přivítal pan ředitel Radim Foit, zhlédli návštěvníci krátký film. Na akademii vystoupili divadelní soubory Hadr a Hadřík, flétnisté, recitátoři, žáci zahráli na hudební nástroje. Důkazem výborné spolupráce školy s rodinou byla společná vystoupení rodičů s dětmi. Paní Stavárková doprovodila Lojzíkův zpěv na klavír, Jonatan a Benjamín Tkadlečkovi zahráli s rodiči Sil jsem proso a Markétka a Veronika Mátlovy zarecitovaly s tatínkem jeho báseň. Moderátoři se také zatoulali do historie a připomenuli jména některých bývalých ředitelů.
Po skončení akademie se hosté přesunuli do budovy školy. Hned u vchodu se jich ujali průvodci z řad žáků, předali jim školní almanach, DVD s filmem, který mapuje život naší školy a malý dáreček vyrobený dětmi ve školní družině. Následovala prohlídka školy, kterou si užili jak provázející žáci, tak hosté, od nichž se nám dostalo mnoha pochval. Příjemné odpoledne bylo zakončeno společným posezením u kávy a vzpomínáním na chvíle prožité v lavicích či za katedrou.

   
   
   

Den otevřených dveří

23. října 2015 se v naší škole konal Den otevřených dveří. Návštěvníci tak měli možnost poznat chod školy v běžném režimu, prohlédnout si veškeré venkovní i vnitřní prostory a pohovořit s pracovníky školy.
Budova školy se otevřela v 11 hodin pro všechny zájemce z řad veřejnosti, bývalé žáky i případné budoucí prvňáčky. U vchodu se skupin návštěvníků ujali žáci, kteří je provedli všemi učebnami, pracovnami, dílnami, nezapomněli ani na nově zrekonstruované hřiště.  Příchozí ocenili nejen pěkné interiéry a moderní technické vybavení, ale i výstavu nových či dříve používaných učebnic a pomůcek a rovněž uvítali možnost prolistovat staré kroniky či prozkoumat vystavené fotografie.
Věříme, že se Den otevřených dveří vydařil, a všem hostům děkujeme za návštěvu.

více ve fotogalerii