Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Distanční výuka 3.-9.ročník od 4. 1. 2021

Distanční výuka 3.-9.ročník od 4. 1. 2021Datum konání:
4.1.2021

Informace pro rodiče – distanční výuka od 4.1.2021 – 3. – 9. ročník

 • Vzdělávání na dálku – distanční vzdělávání – se stalo povinnou formou vzdělávání.
 • Základním komunikačním kanálem bude:
  ročník www stránky třídy, emaily zákonných zástupců
  pro 4. B MS Teams
  pro 4. A, 5. – 9. ročník Bakaláři účet žáka, účet zákonného zástupce. Ve složce domácí úkoly budou informace o všech aktivitách distanční výuky – ať už klasické domácí úkoly, informace o online hodinách a úkolech v MS Teams, nebo informace o procvičování na portálu Umimeto.cz.  Žáci mají povinnost sledovat komunikační kanál každý pracovní den. Zadané úkoly musí řádně plnit a správně odesílat.
  Návod na odesílání a kontrolu úkolů v Bakalářích naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=UJv9njxCgyI.
  Návod na odesílání a kontrolu úkolů v MS Teams zde: https://www.youtube.com/watch?v=p6BCtOwKLmc
 • Pedagogickým pracovníkům se doporučuje zadávat úkoly ze svých předmětů ve dnech, kdy vyučují předmět dle platného rozvrhu.
 • Při synchronní on-line výuce je učitel propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu. Synchronní on-line hodiny budou probíhat na platformě MS Teams (u nižších ročníků Skype).
 • Synchronní on-line výuka, bude probíhat minimálně v následujícím týdenním rozsahu:
  1.stupeň – 1 hodina denně
  2.stupeň
  2x online výuka Čj, M, Aj + zadání úkolů
  1x online výuka Nj, D, F, Ch, Z, Př + zadávání úkolů
  Ov, VkZ, Hv, Inf, Vv, Pč, Tv, volitelné předměty – 1x za 14 dní
 • Synchronní on-line hodiny budou probíhat převážně v době výuky daného předmětu podle stálého rozvrhu, a to v té vyučovací hodině, na které se předem pedagog s žáky třídy dohodl. Účast je povinná. Při online výuce se v MS Teams si učitel ukládá (stahuje si) seznam žáků, kteří se na online hodinu přihlásili. Pokud bude u jednoho PC více žáků, je třeba, aby žáci svoji přítomnost oznámili vyučujícímu přes kameru nebo mikrofon, jinak nemůže být jejich přítomnost uznaná.
 • Pokud bude při online výuce nahlášena písemná práce (test atd.), je třeba, aby každý žák byl přihlášen na svém účtu (tedy na svém počítači, tabletu či telefonu)
 • Pokud je žák nemocen nebo se z jiného důvodu nemůže zúčastnit online výuky, musí být zákonným zástupcem omluven třídnímu učiteli nebo pomocí elektronické omluvenky.
 • V průběhu distanční výuky budou pokračovat kroužky na doučování z M, Čj, Aj. Učitelé se s žáky, kteří kroužky navštěvovali, domluví na formě doučování, termínu online výuky. Je možné se k doučování dodatečně přihlásit danému učiteli.
 • Třídní učitelé budou v pravidelném kontaktu s žáky své třídy a jejich rodiči. Budou podporovat zapojení všech žáků do distančního vzdělávání a od vyučujících své třídy budou získávat informace o jeho průběhu. Zvláštní pozornost věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a v této souvislosti úzce spolupracují s výchovnou poradkyní a vyučujícími.