Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Ukončení hotovostních plateb za obědyDatum konání:
6.11.2017
Datum ukončení:
31.12.2017

Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
Kollárova 2713/30
586 01 Jihlava

Ukončení hotovostních plateb za obědy

Od 1.1.2018 nebude školní jídelna  při ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace,  přijímat hotovostní platby za stravné. Veškeré platby za obědy, včetně neprovedených inkasních plateb, budou probíhat bezhotovostně. Rodiče (zákonní  zástupci) , kteří nebudou schopni si zařídit svolení k inkasu na platbu obědů na svém účtu, si vyzvednou lístek s platbou v kanceláři ŠJ(poslední týden v měsíci) a zaplatí jednorázovým bezhotovostním příkazem v ČS nebo jiné bance. Obědy budou přihlášeny po doručení výpisu s platbou a po načtení platby (2 – 3 pracovní dny po platbě v bance).
Při jiném požadavku přihlášení obědů (např. pouze jeden týden v měsíci), si může zákonný zástupce, po domluvě v kanceláři ŠJ, vyzvednout lístek s platbou během měsíce v dostatečném časovém předstihu před přihlášením obědů (bezhotovostní platba musí být provedena alespoň 2- 3 pracovní dny před požadovaným dnem).
Bezplatně nejsou stravovací služby poskytovány.

Zpracovala: Sidimáková Helena, vedoucí ŠJ
Schválil: Mgr. Tomáš Zeman, ředitel školy

Datum: 3.11.2017