Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > VrakBar - zvýšení ceny

VrakBar - zvýšení cenyDatum konání:
23.2.2018
Datum ukončení:
31.3.2018

Vážení rodiče,
cílem naší školy je vzdělávat a vychovávat vaše děti co nejkomplexněji. Součástí toho je i prevence rizikového chování dětí. Jsme přesvědčeni o tom, že k efektivní prevenci nestačí pouze předávání informací, ale také prožitek při práci s třídním kolektivem na dané téma. Během klasické výuky není tolik příležitostí k prevenci a také každý třídní učitel nemá k některým tématům prevence bližší vztah, a proto jsme se rozhodli v dlouhodobé koncepci spolupracovat s odborníky z nízkoprahového centra Vrakbar. Jejich preventivní programy jsou akreditovány MŠMT a vedou je odborní lektoři. Témata si vybírají třídní učitelé a průběh i výsledky společného setkání (2h čistého času + 15 min přestávka) pak lektoři hodnotí a rozebírají s třídními učiteli. Domníváme se, že práce s třídním kolektivem v jiném prostředí než školním, vedená jinými lidmi než učiteli a jinými metodami (většinou formou hry), může vést k odhalení některých nežádoucích jevů. Třídní učitel se do programu zapojuje, ale především je zde v roli pozorovatele. Za roky společné spolupráce máme řadu zkušeností s tím, že se žáci k sobě chovají často jinak, než očekáváme, odkrýváme mezi žáky nečekané vazby a to nám pomáhá v další práci s třídním kolektivem. Samozřejmě, že pokud kolektiv nechce spolupracovat, není aktivní, jsou zde narušené vztahy, nemohou dvě setkání ve Vrakbaru za rok tyto problémy vyřešit. Ty na ně mají pouze upozornit a je pak na naší škole, jak s nimi budeme dále pracovat. Snažíme se o to, aby tato spolupráce byla kontinuální, dlouholetá. Většina třídních učitelů ji vítá.

O to více nás mrzí, že tento preventivní program nebyl na letošní rok podpořen dotacemi a že se jeho cena za 2h zvedla na 75Kč. Rozhodli jsme se dostát smlouvě s Vrakbarem a chceme se ještě letos na jaře účastnit programu ve všech ročnících počínaje třetím. Jak tomu bude v budoucnu, necháme na diskuzi na nadcházející třídní schůzky.