Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

VZPoura úrazům - 4. - 5. ročníkDatum konání:
22.3.2016

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Jednotliví ambasadoři pohovoří o svém úrazu a o životě s následným postižením.

10,00 - 10,55 hod. - 4. A a 4. B + TU
10,55 - 11,45 hod. - 5. A a 5. B  + TU