Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

VZPoura úrazům - 6. - 9. ročníkDatum konání:
30.3.2016

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Jednotliví ambasadoři pohovoří o svém úrazu a o životě s následným postižením.

9,00 - 10,30 hod. - 6. A a 6. B
10,30 - 12,00 hod. - 7. A a 7. B
12,00 - 13,30 hod. - 8. tř., 9. A a 9. B