Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Změna způsobu úhrady školného ve školní družiněDatum konání:
31.8.2015

Vážení rodiče,

Od září 2015 dochází ke změně ve způsobu úhrady školného za školní družinu.
Školné se bude hradit ve dvou splátkách za měsíce září – prosinec  a  leden – červen.
Poplatek  uhraďte převodem na účet  č.  35 – 1466075359/0800  do 15. 10.2015.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte  a třídu.
Za období září – prosinec 2015 uhraďte tuto částku podle docházky vašeho dítěte.
Ranní docházka   -  200,-Kč
Odpolední docházka  - 600,-Kč
Celodenní docházka   - 720,- Kč
Současně si, prosím,  zrušte zavedené trvalé příkazy. Veškeré přeplatky budou vráceny zpět na váš účet vždy na konci účetního období  v červnu a prosinci
Případné dotazy zodpoví vychovatelky.