Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Kontakt

ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace

Havlíčkova 71

Jihlava

586 01

 

Funkce

Jméno

Telefon

Email

ředitel Mgr. Radim Foit 567 570 200 foit@zshavlickova.ji.cz
zástupce ředitele Mgr. Zdeňka Sochorová 567 570 201 sochorova@zshavlickova.ji.cz
ekonomka Martina Slavíková 567 570 202 slavikova@zshavlickova.ji.cz
vedoucí vychovatelka Dagmar Kozáková 567 570 211 kozakova@zshavlickova.ji.cz
výchovná poradkyně Mgr. Jarmila Mořkovská 567 570 206 morkovska@zshavlickova.ji.cz
metodik prevence Mgr. Iva Doláková 567 570 205 dolakova@zshavlickova.ji.cz
školník Vlastimil Kubík 567 570 210 731 133 708
       
třídní učitelka 1. A Mgr. Jana Jiráková 567 570 203 jirakova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 1. B Mgr. Iva Divišová 567 570 203 

divisova@zshavlickova.ji.cz

třídní učitelka 2. A Mgr. Petra Dubová 567 570 203

dubova@zshavlickova.ji.cz

třídní učitelka 2. B Mgr. Monika Zatloukalová 567 570 203

zatloukalova@zshavlickova.ji.cz

třídní učitelka 3. A Mgr. Aranka Havelcová 567 570 203

havelcova@zshavlickova.ji.cz

třídní učitelka 3. B Mgr. Jiřina Kvasničková 567 570 203 kvasnickova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 4 . A Mgr. Pavla Hávová 567 570 203 havova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 4. B

Mgr. Petra Strnadová

567 570 203

strnadova@zshavlickova.ji.cz

třídní učitelka 5. třída Mgr. Alena Tkadlečková 567 570 203 tkadleckova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitel 6. třída Mgr. Boris Brunner 567 570 203 brunner@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 7. A Mgr. Pavla Nováková 567 570 213 novakova@zshavlickova.ji.cz
 třídní učitelka 7. B Mgr. Barbora Pacvoňová 567 570 203 pacvonova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 8. A Mgr. Iva Doláková 567 570 203 dolakova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 8. B Mgr. Alena Hromádková 567 570 203 hromadkova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 9. A Mgr. Alena Lapešová 567 570 206 lapesova@zshavlickova.ji.cz
třídní učitelka 9. B RNDr. Eva Hlubučková 567 570 207 hlubuckova@zshavlickova.ji.cz
       
učitel Čj - Vv   Mgr. Michal Kosina  567 570 204 kosina@zshavlickova.ji.cz
učitel Aj Mgr. Jan Kočí  567 570 204 koci@zshavlickova.ji.cz
učitelka Ch - Př Mgr. Eva Slámová 567 570 205 slamova@zshavlickova.ji.cz
vychovatelka Lenka Holubová Dvořáková 567 570 211 holubova@zshavlickova.ji.cz
vychovatelka Marcela Štěchová 567 570 211 stechova@zshavlickova.ji.cz
vychovatelka Tereza Pojerova 567 570 211 pojerova@zshavlickova.ji.cz
asistentka pedagoga Zuzana Kratochvílová 567 570 203  
asistentka pedagoga Karolína Dvořáková 567 570 203  
asistentka pedagoga Zdeňka Partlová 567 570 203  
asistentka pedagoga Bc. Lucie Sobotková 567 570 203