Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Školní akce

2018/2019

Plánované akce

Plavání - dobrovolné pro 2. ročník, povinné pro 3. a 4. ročník
Sportovní dny - 6. září 2018
Alternativní den
Projektové dny "Rozumíme penězům"

Den Země

Lyžařský výcvikový kurz - 7. ročník a pro zájemce 3. a 4. ročník
Vodácký kurz - 8. ročník - informace

9. listopadu 2018 - návštěva divadla

V pátek 9. 11. 2018 zhlédli žáci 6. - 9. tříd (někteří se svými rodiči) v Horáckém divadle Jihlava divadelní film Černá komedie od Petera Shaffera. Veškerá komika hry spočívala na záměně světlo - tma. Celé představení působilo, jako bychom byli ve starém kině kolem roku 1925. Přispěla k tomu i živá hudba - u boku podia hrál klavírista pianové barové aranžmá němých grotesek.

1.listopadu 2018 - zážitkový den

Den 1. republiky – zážitkový den na ZŠ Havlíčkova

   Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 na naší škole proběhl v rámci oslav stého výročí založení Československa zážitkový den.  Nazvali jsme ho Den 1. republiky a jeho cílem bylo, aby se žáci hravou formou seznámili s životem u nás mezi lety 1918-1938.
   Všichni žáci školy byli předem požádáni, zda by mohli s pomocí rodičů vyhledat a pro výzdobu školy a přípravu akce zapůjčit rozličné předměty spojené s dobou 1. republiky. Dobových věci se díky tomu sešla velká spousta a všem, kteří je zapůjčili, patří dík, protože pomohli navodit prvorepublikovou atmosféru. K té také velmi přispěla většina žáků a učitelů školy, kteří se pro tento den oblékli v dobovém stylu.
   Po škole bylo rozmístěno šest stanovišť, z nichž každé bylo věnováno jedné oblasti běžného života. Za každé z nich byla odpovědná vždy jedna skupinka žáků z druhého stupně, která si za pomoci učitelů vše připravila, nazkoušela a návštěvníkům ukázala a předvedla.
   Program na stanovištích (výklad, ukázky, ochutnávky a zkoušení různých činností) byl určen hlavně žákům prvního stupně, kteří jej navštívili během dopoledne v doprovodu svých učitelek, ale byl dostupný i starším žákům, pokud měli zájem.
   V přízemí všechny příchozí od rána vítala DOBOVOU HUDBOU kapela složená z žáků páté  třídy.  V průběhu dopoledne pak každou třídu, která navštívila jejich výklad a koncert, učila oblíbenou lidovou písničku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka Ach synku, synku.
   Druhým stanovištěm v přízemí byla DOBOVÁ MÓDA A MÓDNÍ DOPLŇKY, kde si žáci vyslechli výklad od žákyň sedmé třídy a potom si pod jejich vedením mohli vše prohlédnout a sami  na sobě vyzkoušet.
   V prvním patře na žáky čekala další dvě stanoviště. Na stanovišti s názvem STÁTNÍ SYMBOLY 1. REPUBLIKY si po výkladu od žáků ze šesté a sedmé třídy, kteří je seznámili s vznikem Československa, jeho územním uspořádáním a státními symboly, mohli sami vyrobit a připnout stužky a vystřihnout a vybarvit vlajky.
   Čtvrté stanoviště, které se nacházelo také v prvním patře, bylo u všech žáků asi nejoblíbenější, týkalo se totiž STRAVOVÁNÍ v první polovině minulého století. Zde jim žákyně devátých tříd nejen pověděly, jaký byl jídelníček v té době, k čemu sloužilo nejrůznější nádobí  a ukázaly, jak se zadělává těsto (což si žáci sami mohli vyzkoušet), ale hlavně jim nabídly ochutnávku z bohatě prostřeného stolu.  A ten byl plný dobrot od bábovky přes buchty až ke škvarkům a domácímu chlebu se sádlem a solí.
   Poslední dvě stanoviště byla ve druhém patře školy a věnovala se životu dětí v období 1. republiky. Páté stanoviště neslo název STARÁ ŠKOLA a zde si žáci mohli pod vedením svých spolužáků z osmé třídy prohlédnout staré knihy, časopisy, noviny a předměty a hlavně si vyzkoušet psaní dobovým písmem za pomocí pera a kalamáře.
   Šesté stanoviště bylo věnováno HRAČKÁM, HRANÍ A HRÁM v době dvacátých a třicátých let. Tady si děti mohly prohlédnout, osahat a pohrát si s dobovými hračkami, zaskákat přes gumu, zahrát cvrnkanou s fazolemi a staré domino.
   Po skončení se všichni účastníci oblečení v  kostýmech společně vyfotili před budovou školy a s pocitem hezky prožitého dopoledne zavolali: „Ahoj, 1. republiko!“

společná fotka.jpg

1.listopadu 2018 - Český lev

Žákyně 8.B Eliška Nevosadová složila z 11 000 zažehlovacích korálků českého lva pro výzdobu naší školy k oslavám stého výročí založení republiky. MOC DĚKUJEME

22.jpg

28. října 2018 - Nejvíc vlajek

Naše škola se také připojila k pokusu o rekord v počtu vyvěšených státních vlajek v den výročí po celé České republice, který uspořádala pelhřimovská agentura Dobrý den. Naši žáci přispěli výrobou a vyvěšením 586 vlajek.

vlajky06.jpg  vlajky 02.jpg

24. října 2018 - pracovní činosti 6. třída - vice ve fotogalerii

23. října 2018 - Výchovný koncert - vice ve fotogalerii

V úterý 23. 10. 2018 se uskutečnil v tělocvičně naší školy výchovný koncert. Děti z prvních a druhých tříd si užily "pohádkopísňostroj" = zazpívaly si písničky ze  známých pohádek Ať žijí duchové, Princové jsou na draka aj. Čtvrté, pátá a šestá třída prožila hodinku s folkem, s písněmi Žalmana Lohonky, J. Nedvěda, J. Nohavici i V. Redla. Sedmé, osmé a deváté ročníky se blíže seznámily se začátky hudební skupiny Beatles a následnou beatlemánií.
Žáci se mohli zapojovat nejen zpěvem ale i hlasováním na otázky týkající se daných témat.

16. října 2018 - 100 LET REPUBLIKY - vice ve fotogalerii

1[3].JPG  2[3].JPG 3[3].JPG

4[3].JPG  5[5].JPG

16. října 2018 - Výtvarná soutěž - téma Vynález zkázy nebo Tajuplný ostrov - vice ve fotogalerii

Děkujeme za pěkné výtvory a gratulujeme Aničce Piskačové za krásné 8. místo ze 170 účastníků.

15. října 2018 - Letová ukázka dravců - Seiferos - vice ve fotogalerii

8. října 2018 - Nástěnné malby - hřiště - vice ve fotogalerii

5. - 26. října 2018  - Výstava v klubu Zacheus i s prracemi našich žáků - vice ve fotogalerii

0 Zacheus pozvánka.jpg

2. října 2018 - Fusion - více ve fotogalerii

V úterý 2. 10. 2018 proběhly hodiny hudební výchovy, během které si žáci mohli vyzkoušet, jaké to je být součástí rock-pop pěveckého souboru. 
Pěvecké sbory Fusion fungují na 14 místech v České republice a ve více než 20 městech v dalších 8 zemích. Evropy. 
Organizátoři získávali děti ze 7., 8. a 9. tříd pro pěvecký sbor, který měl první zkoušku ve středu 3. 10 2018.

2. října 2018 -  okresní kolo přespolního běhu - více ve fotogalerii

Dne 02.10.2018 proběhlo okresní kolo v přespolním běhu.  Okresního kola se zúčastnilo 19 škol z okresu Jihlava. Družstvo mladších žáků naší školy ve složení Alex Vašíček, František Doskočil, Tobiáš Wölfli, Filip Stehlík, Matěj Palát a Tomáš Vrátný získalo po velmi dobrém výkonu bronzové medaile za třetí místo. Družstvo starších žákyň ve složení Adéla Štveráčková, Veronika Divišová, Eliška Dvořáková, Kristýna Hlávková, Sabina Krausová a Kateřina Procházková obsadilo čtvrté místo a družstvo starších žáků ve složení Václav Pavlíček, Roman Vaško, Matouš Brunner, Vojtěch Orany, Radek Hošek a Jonáš Novotný obsadilo hezké páté místo. Mladší žákyně doběhly jedenácté. 

19. září - exkurze ZOO Praha

Uprostřed týdne a uprostřed měsíce září jsme se vydali za dalším poznáváním přírody v zajetí. Náš cíl byla ZOO v Praze Tróji, kam mířili šesťáci a sedmáci naší školy. Natěšení šesťáci si to užili asi nejvíc, jelikož si odnášeli na konci dne i vlastní výrobek. V místní papírně si ze sloního trusu vlastnoručně vyrobili papír. Seznámili se s celým procesem …. tzn. od trusu ve výběhu, přes ponořené ruce  v „blátíčku“ až k samotnému výlisku.
Sedmáci jsou již zkušenější, a tudíž více vydrží J. Proto se věnovali výkladu o plazech a ptácích. Mnohé zaskočilo klima v teráriu, jiné pozorování skotačivých ptáků. Ale nejvíc dokázal pobavit vlastní program v průběhu exkurze, a to návštěva výběhů, lanovka a mnohé kiosky.
Snad to nikoho neodradilo a příště pojedete na nějakou podobnou výpravu znovu. Za všechny zúčastněné Eva Slámová

  zoo.jpgHmyzí hotel v ZOO Praha v Tróji

19. září 2018 - exkurze do Kutné Hory - více ve fotogalerii

19. září se obě 8. třídy vydaly na tradiční podzimní exkurzi. Tentokrát byla naším cílem Kutná Hora, protože jsme si zde chtěli připomenout slavnou stříbrnou minulost města a také si prohlédnout gotické památky, o kterých jsme se učili v minulém roce.
Nejprve jsme zamířili do kostnice v Sedlci, kde jsme se seznámili s činností mnichů bývalého sedlckého kláštera a také si prohlédli neobvyklé uspořádání kosterních ostatků z bývalého hřbitova. Poté jsme vyrazili na prohlídku stříbrného dolu pod městem. Každý z nás byl vybaven přilbou, světlem a bílou perkytlí (havířskou halenou) a mohli jsme se vydat do křivolakých a temných chodeb. Posledním místem, které jsme navštívili, byl chrám svaté Barbory, patronky horníků.
Po náročném programu následovala odměna ve formě zmrzliny a bezproblémová cesta do Jihlavy.

19. září 2018 - Do přírody Kolo-pěšky

V půlce září si zasoutěžila 2 družstva po 6 dětech z 2. a 3. ročníku v dopravní soutěži Do přírody kolo - pěšky, která se konala na dopravním hřišti. Žáci museli prokázat vědomosti o přírodě, prošli si jízdou zručnosti na koloběžce a ukázali své znalosti z první pomoci. Obě dvě družstva se umístila do třetího místa a tak je krásné ceny - GRATUJULEME. - více ve fotogalerii

Archiv: