Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Školní jídelna

Školní jídelna

Výdej obědů

Informace pro rodiče nových strávníků školní jídelny při ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace umožňuje  žákům a zaměstnancům ZŠ Havlíčkova 71, příspěvková organizace a ZŠ Jungmannova 6, příspěvková organizace stravování ve výdejně ZŠ Havlíčkova 71 a výdejně ZŠ Jungmannova 6 dovozem stravy připravené ve školní jídelně ZŠ Jihlava, Kollárova 30.

Výběr je možný ze dvou jídel. Objednávání, odhlašování obědů a výběr jídla se provádí pomocí terminálu umístěného v prostoru školní jídelny, po internetu nebo prostřednictvím mobilu na www.strava.cz. Potřebné informace a návod jsou žákům ještě dodatečně sděleny.

Platba za obědy je zálohová, tzn., že je strhávána z účtu rodičů nebo zákonného zástupce k 18. dni předcházejícího měsíce (např. na září již k 18. srpnu). První případný přeplatek bude vrácen v zálohové platbě na měsíc listopad v měsíci říjnu. 

Platby jsou dle usnesení Rady města Jihlavy č. 183/02-RM  bezhotovostní z účtu zákonného zástupce žáka. To znamená, že rodiče či jiní zákonní zástupci žáka musí mít zřízen bankovní účet.
Pokud máte zájem o stravování Vašeho dítěte, je třeba, abyste již před prázdninami- nejlépe v červnu – v období od 1.6. do 22.6.2018 - vyřídili ve své bance svolení k inkasu stravného.

Pokyny ke zřízení svolení k inkasu na stravné:

Číslo účtu školní jídelny: 9021-1466078349/0800.
Nezadávat žádné symboly, doba čerpání limitu nebo pro období – měsíčně, 1 měsíc apod., inkasní platbu povolit od srpna 2018 – zálohová platba.

Pro přihlášení ke stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování v kanceláři ŠJ (k dispozici také na stránkách naší školy) a zároveň odevzdat potvrzení o zřízení svolení k inkasu  nejpozději do 22.6.2018 osobně, aby Vám vedoucí školní jídelny mohla poskytnout potřebné informace a zodpovědět Vaše případné dotazy.

První inkaso zálohy na stravné na měsíc září proběhne již v srpnu, je proto nutné, abyste k 18.8.2018 měli na účtu dostatečné prostředky (to se týká i následujících měsíců).

Cena oběda (náklady na potraviny) pro školní rok 2018/2019 činí u žáků 7 – 10tiletých 24,- Kč, u žáků 11 – 14tiletých 26,- Kč a u žáků 15 – víceletých 28,- Kč (rozhoduje věk žáka, který v daném školním roce dosáhne). Zůstatek na účtu by tedy neměl klesnout zhruba pod 700,- Kč.

První čip na objednávání a odběr obědů, který musí mít každý strávník, je zdarma. Při ztrátě čipu nebo jeho poničení si strávník musí koupit čip nový za cenu 115,00 Kč.

Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny ZŠ Kollárova na telefonním čísle 567 563 575 nebo e-mail: sidimakova@zskol.ji.cz.

S pozdravem Mgr. Tomáš Zeman ředitel ZŠ Jihlava, Kollárova 30,příspěvková organizace