Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar
 1. Zápis ze školního parlamentu 13. 3. 2029

 1) Návrhy akcí: Výstava mazlíčků (červen)

                                Pingpongový turnaj (pořádá 5.třída)

                                 Velikonoce (A. Pokorná….)

                                Den modelů, obrazů….. (duben)

2) Soutěž o Pohár ředitele školy – soutěž ve vaření 3. 4. 201    

3) Zápis na pingpongový turnaj od 25.3.2019

4) Fórum mladých 26.3.2019 v divadle DIOD

 

                                                   Zapsala: Natálie Zemanová

 

 

6. Zápis ze školního parlamentu 6. 2. 2019

1) Navrhované akce: Valentýnská schránka (14.2)

                                Turnaj v ping-pongu (V.tř., březen)

                               Turnaj v piškvorkách

                               Beseda s vojenským pilotem (A. Pokorná, březen)

                               Den učitelů - deváťáci učí děti (březen)

                               Výstava modelů (N. Burdichová, duben)

                               Velikonoční den (VII.B, duben)

                               Baseball s učiteli (červen)

                               Výstava mazlíčků

2) Zhodnocení Džínového dne – pochvala za vzornou organizaci M. Nejedlá

3) Fórum mladých (divadlo DIOD) - 26. 3. Zúčastní se 7 členů našeho parlamentu

4) O pohár ředitele školy: - lasergame

5) Připomínky: vlasy v jídle

                                                                      Zapsala: Aneta Pokorná    

5. Zápis ze školního parlamentu 9. 1. 2019

1) Návrhy akcí: Valentýn (14.2.)

                               Barevný den (ke konci pololetí)

                              Výstava modelů(únor-březen)

                               Velikonoce

                               Mazlíčci ( červen, květen)

                               Piškvorky

2) O pohár ředitele školy: v únoru – byly šipky a kuželky, vyhlášení bude (nebylo co předávat)

3) Připomínky:      vlasy v jídle

                               úzké skříňky – budou vyměněni

                                hadr - nepoužívat na tabuli, pouze na podlahu, možnost dát vyprat k panu        školníkovi

                                                          Zapsala: Petra Pospíchalová

4. Zápis ze školního parlamentu 5. 12. 2018

1) Závody autíček – Velké poděkování žákům 5. té a 6. té třídy za skvělou organizaci.

2) Návrhy dalších akcí: Vánoční turnaj ve stolním tenise  (5. třída)

                                       Soutěž v Piškvorkách                                       

                                       Barevný den - leden (M. Nejedlá)

                                       Valentýnský den - únor (A. Kittlerová)  

                                      Velikonoční den ( A. Pokorná a 7.B)                                    

3) Připomínky:  Chybí papírové utěrky na ruce na WC v přízemí

                                                                                Zapsal: Marek Lipš 

 

3. Zápis ze školního parlamentu 7. 11. 2018

1. O pohár ředitele školy -  1. soutěž kuželky

 

2. Poděkování všem, kteří se podíleli na vzorné organizaci ke 100. výročí založení  Československé republiky .

 

3. Připravované akce: Závody autíček  (29. 11. 2018 5. třída)

                                      Valentýnský den

                                      Barevný den - M. Nejedlá

4. Připomínky: vlasy v jídle  

                                                

                                                                                 Zapsala: A.Šeredová

 

2. Zápis ze školního parlamentu 3. 10. 2018

 1. O pohár ředitele školy - organizace v tělocvičně
 2. Připravované akce - Zážitkový den, bude se konat 1.11.2018 - dobové oblečení, školní pomůcky,(jídlo), staré fotky vše z první republiky
 3. Připomínky:- vlasy a chlupy v jídle                        Zapsal: A. Stavárek

1. Zápis ze školního parlamentu  12. 9. 2018

 1. Uvítání nováčků - uvítání nových členů parlamentu
 2. O pohár ředitele školy - soutěž pokračuje ve stejných týmech
 • mohou se přidat i noví zájemci
 1. Proběhla volba prezidenta parlamentu a víceprezidenta

Prezident: Adéla Kittlerová 9. A

Víceprezident: Alois Stavárek 9. B

 1. Připravované akce - DEN BEZ AUT - září, barevný den nebo potisky aut

                                          - ZÁŽITKOVÝ DEN - k výročí založení Československé republiky, žáci se oblečou dobovými kostýmy

                                           - beseda s bývalým trenérem armádních pilotů (v jednání)

 1. Časopis Záškolák – zájemci se mohou hlásit u pana uč. Kočího

Návrh na rozhlasové relace – informace ze školy, hlášení rozhlasem

 1. Připomínky - vytištěné obědy pověsit vedle suplování

                                                                                                             Zapsala: Adéla Kittlerová

 

 

 

 

10. Zápis ze školního parlamentu 6. 6. 2018

Bohužel do konce školního roku nám zápis zapisovatel neodevzdal.

9. Zápis ze školního parlamentu  9. 5. 2018

 1. PLÁNOVANÉ AKCE
 • výstava mazlíčků (na konci června, Kája Plavec)
 • je třeba popřemýšlet o dalších akcích
 1. O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY
 • 30. června - poslední soutěž pořádaná týmem

     3. PŘIPOMÍNKY

 • tekuté mýdlo na záchodech – učitelé se zeptají
 • školní trička do konce května
 • ubrousky na obědě jsou u kuchařek – zeptat se a poprosit
 • dřív se otvírat škola nebude – když tak se domluvit se školní družinou
 • hřiště a dílny budou spojeny vydlážděnou cestou – stavět se bude o prázdninách
 • alternativní den odměny budou dořešeny
 • námět, zda kartiček na předbíhání nebylo uděleno moc
 1. AKCE ŠKOLY
 • 10.5. Den Země

                                                 Zapsala: Petra Pospíchalová

8. Zápis ze školního parlamentu  5. 4. 2018

 1. Plánované akce

       Soutěž mazlíčků

 1. O pohár ředitele

       Střelba vzduchovkou a hod medicinbalem 

 1. Zhodnocení akcí

       Valentýnský den: všem se líbil

     4. Připomínky

        Koše ve spodním patře

         Budou další nové skříňky

                                                   Zapsal: Jáchym Pitro

6. Zápis ze školního parlamentu  7. 2. 2018

 1. Plánované akce

Velikonoční soutěž

 1. 2. Valentýnský den - (Gabrielová, Pospíchalová)

     2. O pohár ředitele školy

 1. 2. soutěž ve vaření

     3. Zhodnocení uskutečněných akcí

Piškvorky – dobré hodnocení, všem se líbilo

Barevný den (černá) – nespokojenost s bodováním, příště přehledná tabulka s body

     4. Návrhy akcí

Křížovkářská soutěž (7.B.)

Růžový den (5.tř.)

Baseball proti učitelům (8.A.)

    5. Připomínky

Ovoce a pitíčka na 2.st. – na zváženou (7.A.)

Neaktualizované suplování na stránkách školy (8.A.)

Udělat cestičku do dílen (8.A.)

Dát ubrousky do jídelny (9.B.)

Lyžařský výcvikový kurz pro 5. tř. – kurz je vždy pořádán pro 3. a 4. třídu

                                                                                 Zapsal: Vojta Orany

5. Zápis ze školního parlamentu  11. 1. 2018

 1. Plánované akce

Valentýnský den – (Petra Gabrielová)

Barevný den – barva bude vyhlášena. (Adéla Kittlerová)

Soutěž v piškvorkách – 10. 1. (Karel Plavec

     2. Další návrhy akcí

Podle svátků…

    3.  Zhodnocení už uskutečněných akcích

Vánoční den - všem se den velice líbil

Závody RC autíček - výborné rozdělení týmu a krásně přichystané.

    4. O pohár ředitele školy

V únoru proběhne soutěž ve vaření.

    5. Připomínky

ODPADY v lavicích – nutno vyklízet.

Nepořádek na WC – kusy toaletního papíru na zemi. -

 

                                                                                         Zapsala : Burdichová Nina

 

4. Zápis ze školního parlamentu  6. 12. 2017

 1. Návrh akcí

   prosinec: - Závody RC autíček 20.12.2017, (Michal Matoušek)            

                   - Vánoční den: hodnocení výzdoby a cukroví

                      22.12.2017 (Adam Doležal + Karolína Rausová)

    leden + únor:

- Barevný den  (Vendula Veselá, Adéla Kittlerová, Petra Gabrielová)

- Turnaj v piškvorkách 10.1.2017 (Karel Plavec)

- Beseda Se zástupcem organizace na ochranu mořských želv ( asi 31.1.2018)

- Valentýnský den 14.2.2017 (Petra Pospíchalová, Petra Gabrielová)

 1. Připomínky

 7.A. - Na toaletách chybí mýdlo – hlásit panu školníkovi

          - Lavičky před školu – před školou je provoz, spíše ne

 6.B.  - Ubrousky v jídelně – pravděpodobně ano 

8.A. - Předbíhací kartičky za výhru o pohár ředitele školy

      

                                                Zapsala: Adéla Kittlerová

3. Zápis ze školního parlamentu  3. 11. a 8. 11. 2017

 1. Návrh akcí pořádaných parlamentem

Dohoda, jak bude vypadat správná příprava akcí parlamentu:

 • dopředu pořádně promyslet
 • zajistit si pořadatelský tým
 • zajistit plakáty, propagaci
 • napsat hlášení pro rozhlas
 • zorganizovat akci
 • napsat výsledky
 • vyhlásit je v rozhlasu
 • připravit článek na www stránky
 • popřípadě vymyslet odměny

Špatně připravený Halloweenský den. Na poslední chvíli zorganizovali Zuzana Dvořáková, Klára Jurkovičová

Vánoční den (Adam Doležal)

Závody autíček (Michal Matoušek)

Barevný den (Adéla Kittlerová) 

    2. Pohár ředitele školy

15.11  bude soutěž ve florbal

    3. Připomínky

Nepořádek na WC v přízemí  

Slané polévky v jídelně (Adam Hirš, Vojta Orany připraví anketu žáků a zjistí, jak slanost polévek hodnotí ostatní

Všichni členové parlamentu přislíbili, že se budou aktivně podílet na dění parlamentu a snažit se vzorně připravit zvolené akce.

                                                Zapsal: David Vondráček, Radek Hošek, Eva Hlubučková

 

 2. Zápis ze školního parlamentu       6. 10. 2017

 1. Prezentace z 2. zasedání školních parlamentů
 2. Návrhy akcí :

                        Halloweenský den (Hošek, Stavárek)

 1. O pohár ředitele školy :

                                           Datum konání : 18. října

                                           Basketbal (Koten)

                                           Žáci mají možnost přidat se do týmů

 1. Návrh na triko s logem školy pro všechny žáky
 2. Připomínky tříd :

                               Vysoká teplota v tělocvičně – je natřené topení („vypaluje se barva“)       

                               Den kol a koloběžek – na jaře

                               Pochvala za dobře zorganizovaný sportovní den    

                                                                     Zapsal: Michal Matoušek

 

1. Zápis ze školního parlamentu       7. 9. 2017

     1. Návrhy akcí na škol. rok 2017/2018

Soutěž autíček, barevný den, hallowenský den....

      2. O pohár ředitele školy

Opět bude probíhat soutěž O pohár ředitele školy

       3. Volby

Prezidentem byl zvolen Adam Doležal, Víceprezidentem Michal Matoušek

      4. Druhé výjezdní zasedání žákovských parlamentů 

Uskuteční se 25.9. - 27. 9. 2017 ve středisku CK Beruška

      5. Školní časopis

Bude nadále vycházet časopis ZÁŠKOLÁK

                                                                Zapsal: Adam Doležal, Eva Hlubučková

     

zápisy z roku 2016/17

zápisy z roku 2015/16

zápisy z roku 2014/15

zápisy z roku 2013/14

zápisy z roku 2012/13