Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Aktuálně

24. 11. 2017
24. 11. 2017

Vážení rodiče, členové spolku,
na Shromáždění delegátů konaném dne 7. 11. 2017 jsme, mimo jiné, jednali i o výši členských příspěvků na další rok. Schválili jsme, že výše příspěvku ponecháme ve stejné výši jako loni. Při diskusi pak byla zmíněna částka 150,- Kč na jednoho žáka, která však byla mylná.
Opomněli jsme schválenou změnu výše příspěvku Shromážděním delegátů 8. 11. 2016, kde byla částka zvýšena ze 150,- na 200,- Kč.
Velice se omlouvám za tuto chybu. Všichni budete o správné, výši příspěvku informováni prostřednictvím žákovských knížek. Zápis ze zasedání z 8. 11. 2016 najdete pod odkazem spolku.
Rád bych zopakoval a ujistil Vás, že ani jedna koruna z Vašeho příspěvku neskončí jinde, než u žáků naší školy.
Děkuji Vám za pochopení a ještě jednou se jménem vedení spolku omlouvám za mylnou informaci.

Vladimír Mátl, předseda výboru spolku 
Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s.