Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Objednávky obědů

Objednávky svačinek

Banner svačinky.jpg

 

Školní jídelna

Stravovací vyhláška

Informace pro rodiče nových strávníků školní jídelny při ZŠ Jihlava, Kollárova 30

ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace umožňuje  žákům a zaměstnancům ZŠ Havlíčkova 71, příspěvková organizace a ZŠ Jungmannova 6, příspěvková organizace stravování ve výdejně ZŠ Havlíčkova 71 a výdejně ZŠ Jungmannova 6 dovozem stravy připravené ve školní jídelně ZŠ Jihlava, Kollárova 30.
Výběr je možný ze dvou jídel. Objednávání, odhlašování obědů a výběr jídla se provádí po internetu nebo prostřednictvím mobilu na www.strava.cz. Potřebné informace a návod jsou žákům ještě dodatečně sděleny.
Platba za obědy je zálohová, tzn., že je strhávána z účtu rodičů nebo zákonného zástupce k 15. dni předcházejícího měsíce (např. na září již k 15. srpnu). První případný přeplatek bude vrácen v zálohové platbě na měsíc listopad v měsíci říjnu.
Platby jsou dle usnesení Rady města Jihlavy č. 183/02-RM  bezhotovostní z účtu zákonného zástupce žáka. To znamená, že rodiče či jiní zákonní zástupci žáka musí mít zřízen bankovní účet.
Pokud máte zájem o stravování Vašeho dítěte, je třeba, abyste již před prázdninami - nejlépe v červnu -  vyřídili ve své bance svolení k inkasu stravného.
Majitelé sporožirových účtů u České spořitelny si vyřídí svolení k inkasu na č. sběrného účtu 100008421/0800.
Majitelé běžných  účtů u ostatních bank si vyřídí svolení k inkasu na číslo účtu 9021-1466078349/0800.
Pro přihlášení ke stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování v kanceláři ŠJ a zároveň odevzdat potvrzení o zřízení svolení k inkasu  nejpozději do 24.6.2016 osobně, aby Vám vedoucí školní jídelny mohla poskytnout potřebné informace a zodpovědět Vaše případné dotazy.
První inkaso zálohy na stravné na měsíc září proběhne již v srpnu, je proto nutné, abyste k 15.8.2016 měli na účtu dostatečné prostředky (to se týká i následujících měsíců).
Cena oběda (náklady na potraviny) pro školní rok 2015/2016 činí u žáků 7 – 10tiletých 24,- Kč, u žáků 11 – 14tiletých 26,- Kč a u žáků 15 – víceletých 28,- Kč (rozhoduje věk žáka, který v daném školním roce dosáhne). Zůstatek na účtu by tedy neměl klesnout zhruba pod 700,- Kč.
Cena čipu na objednávání a odběr obědů, který musí mít každý strávník, je 115,--Kč.
Po ukončení stravování má strávník možnost nejpozději do tří měsíců po ukončení stravování vrátit nepoškozený a funkční čip za stejnou cenu. Při ztrátě čipu si strávník musí zakoupit čip nový.
Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny ZŠ Kollárova na telefonním čísle 567 563 575 nebo e-mail: sidimakova@zskol.ji.cz.

 

                              S pozdravem Mgr. Tomáš Zeman ředitel ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace