Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

5. Zápis ze školního parlamentu  11. 1. 2018

 1. Plánované akce

Valentýnský den – (Petra Gabrielová)

Barevný den – barva bude vyhlášena. (Adéla Kittlerová)

Soutěž v piškvorkách – 10. 1. (Karel Plavec

     2. Další návrhy akcí

Podle svátků…

    3.  Zhodnocení už uskutečněných akcích

Vánoční den - všem se den velice líbil

Závody RC autíček - výborné rozdělení týmu a krásně přichystané.

    4. O pohár ředitele školy

V únoru proběhne soutěž ve vaření.

    5. Připomínky

ODPADY v lavicích – nutno vyklízet.

Nepořádek na WC – kusy toaletního papíru na zemi. -

 

                                                                                         Zapsala : Burdichová Nina

 

 

 

4. Zápis ze školního parlamentu  6. 12. 2017

 1. Návrh akcí

   prosinec: - Závody RC autíček 20.12.2017, (Michal Matoušek)            

                   - Vánoční den: hodnocení výzdoby a cukroví

                      22.12.2017 (Adam Doležal + Karolína Rausová)

    leden + únor:

- Barevný den  (Vendula Veselá, Adéla Kittlerová, Petra Gabrielová)

- Turnaj v piškvorkách 10.1.2017 (Karel Plavec)

- Beseda Se zástupcem organizace na ochranu mořských želv ( asi 31.1.2018)

- Valentýnský den 14.2.2017 (Petra Pospíchalová, Petra Gabrielová)

 1. Připomínky

 7.A. - Na toaletách chybí mýdlo – hlásit panu školníkovi

          - Lavičky před školu – před školou je provoz, spíše ne

 6.B.  - Ubrousky v jídelně – pravděpodobně ano 

8.A. - Předbíhací kartičky za výhru o pohár ředitele školy

      

                                                Zapsala: Adéla Kittlerová

3. Zápis ze školního parlamentu  3. 11. a 8. 11. 2017

 1. Návrh akcí pořádaných parlamentem

Dohoda, jak bude vypadat správná příprava akcí parlamentu:

 • dopředu pořádně promyslet
 • zajistit si pořadatelský tým
 • zajistit plakáty, propagaci
 • napsat hlášení pro rozhlas
 • zorganizovat akci
 • napsat výsledky
 • vyhlásit je v rozhlasu
 • připravit článek na www stránky
 • popřípadě vymyslet odměny

Špatně připravený Halloweenský den. Na poslední chvíli zorganizovali Zuzana Dvořáková, Klára Jurkovičová

Vánoční den (Adam Doležal)

Závody autíček (Michal Matoušek)

Barevný den (Adéla Kittlerová) 

    2. Pohár ředitele školy

15.11  bude soutěž ve florbal

    3. Připomínky

Nepořádek na WC v přízemí  

Slané polévky v jídelně (Adam Hirš, Vojta Orany připraví anketu žáků a zjistí, jak slanost polévek hodnotí ostatní

Všichni členové parlamentu přislíbili, že se budou aktivně podílet na dění parlamentu a snažit se vzorně připravit zvolené akce.

                                                Zapsal: David Vondráček, Radek Hošek, Eva Hlubučková

 

 2. Zápis ze školního parlamentu       6. 10. 2017

 1. Prezentace z 2. zasedání školních parlamentů
 2. Návrhy akcí :

                        Halloweenský den (Hošek, Stavárek)

 1. O pohár ředitele školy :

                                           Datum konání : 18. října

                                           Basketbal (Koten)

                                           Žáci mají možnost přidat se do týmů

 1. Návrh na triko s logem školy pro všechny žáky
 2. Připomínky tříd :

                               Vysoká teplota v tělocvičně – je natřené topení („vypaluje se barva“)       

                               Den kol a koloběžek – na jaře

                               Pochvala za dobře zorganizovaný sportovní den    

                                                                     Zapsal: Michal Matoušek

 

1. Zápis ze školního parlamentu       7. 9. 2017

     1. Návrhy akcí na škol. rok 2017/2018

Soutěž autíček, barevný den, hallowenský den....

      2. O pohár ředitele školy

Opět bude probíhat soutěž O pohár ředitele školy

       3. Volby

Prezidentem byl zvolen Adam Doležal, Víceprezidentem Michal Matoušek

      4. Druhé výjezdní zasedání žákovských parlamentů 

Uskuteční se 25.9. - 27. 9. 2017 ve středisku CK Beruška

      5. Školní časopis

Bude nadále vycházet časopis ZÁŠKOLÁK

                                                                Zapsal: Adam Doležal, Eva Hlubučková

     

zápisy z roku 2016/17

zápisy z roku 2015/16

zápisy z roku 2014/15

zápisy z roku 2013/14

zápisy z roku 2012/13