Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > GDPR

GDPR - ochrana osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 čl. 37 odst. 1 ze dne 27.4.2016 byla jmenována pověřencem pro osobní ochranu Mgr. Zdeňka Sochorová.

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Směrnice GDPR".

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 7,30 do 13,30 hod.

Další informace Vám poskytneme na emailu poverenec@zshavlickova.ji.cz

Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích

Postup pro poskytování informací o zpracování osobních údajů

Podání žádosti

  • osobní nebo písemné na adresu:
    Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace, Havlíčkova 71, 586 01 Jihlava
  • elektronické: e-mail: poverenec@zshavlickova.ji.cz

Ověření totožnosti žadatele

  • osobní podání: platný občanský průkaz žadatele
  • písemné podání: podpis žadatele musí být úředně ověřen
  • elektronické podání: dokument podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem

Termín odpovědi

  • do 1 měsíce ode dne podání, v případě složitějších případů může správce rozhodnout o prodloužení lhůty až na 3 měsíce

V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo šikanozních podání lze poskytnutí informaci zpoplatnit ve výši odpovídající náročnosti zpracování žádosti nebo odmítnout žádosti vyhovět.