Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

GDPR - ochrana osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 čl. 37 odst. 1 ze dne 27.4.2016 byla jmenována pověřencem pro osobní ochranu Mgr. Zdeňka Sochorová.

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Směrnice GDPR".  

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 7,30 do 13,30 hod.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 567 570 201, případně na emailu poverenec@zshavlickova.ji.cz

 

Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích

Postup pro poskytování informací o zpracování osobních údajů

Podání žádosti
- osobní nebo písemné na adresu :
      Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace, Havlíčkova 71, 586 01 Jihlava
- elektronické: e-mal:
      poverenec@zshavlickova.ji.cz

Ověření totožnosti žadatele
- osobní podání: platný občanský průkaz žadatele
- písemné podání: podpis žadatele musí být úředně ověřen
- elektronické podání: dokument podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem

Termín odpovědi
- do 1 měsíce ode dne podání, v případě složitějších případů může správce rozhodnout o prodloužení lhůty až na 3 měsíce

V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo šikanozních podání lze poskytnutí informaci zpoplatnit ve výši odpovídající náročnosti zpracování žádosti nebo odmítnout žádosti vyhovět.