Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Školní jídelna

Školní jídelna

Výdej obědů

Informace pro rodiče nových strávníků školní jídelny při ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace umožňuje žákům a zaměstnancům ZŠ Havlíčkova 71, příspěvková organizace a ZŠ Jungmannova 6, příspěvková organizace, stravování ve výdejně ZŠ Havlíčkova 71 a výdejně ZŠ Jungmannova 6 dovozem stravy připravené ve školní jídelně ZŠ Jihlava, Kollárova 30.
Platby za stravné jsou bezhotovostní z účtu zákonného zástupce žáka. To znamená, že rodiče či jiní zákonní zástupci žáka musí mít zřízen bankovní účet. Platba za obědy je zálohová, tzn., že je strhávána z účtu rodičů nebo zákonného zástupce k 18. dni předcházejícího měsíce (např. na září již k 18. srpnu). První inkaso zálohy na stravné na měsíc září proběhne již v srpnu, je proto nutné, abyste k 18. 8. 2020 měli na účtu dostatečné finanční prostředky (to se týká i následujících měsíců). Pokud máte zájem o stravování Vašeho dítěte, je třeba, abyste již před prázdninami (nejlépe v červnu v období od 8. 6. do 26. 6. 2020) vyřídili ve své bance svolení k inkasu stravného.

 

Pokyny ke zřízení svolení k inkasu na stravné:

Číslo účtu školní jídelny: 9021-1466078349/0800

1. Nezadávat žádné symboly, frekvence platby – měsíčně, 1 měsíc apod., určení maximálního limitu platby – doporučeno 800,- až 1.000,- Kč, inkasní platbu povolit od srpna 2020 – zálohová platba.

2. Pokud má Vaše dítě ve škole již sourozence, který odebírá obědy, svolení k inkasu už máte vyřízené. Pouze si zkontrolujte maximální výši povoleného limitu, případně navyšte podle počtu plateb – na dvě děti doporučujeme 2.000,- Kč apod.

Potvrzení o zřízení inkasní platby na stravné je nutno poslat: 1. elektronicky na e-mailovou adresu školní jídelny: sidimakova@zskol.ji.cz

2. nebo poštou na adresu: Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace, školní jídelna, Kollárova 2713/30, 586 01 Jihlava

3. nebo v zalepené obálce vhodit přímo do poštovní schránky ZŠ Kollárova – nachází se u hlavního vchodu na levé straně. Na obálku uveďte název ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Vždy uveďte jméno dítěte, školu a třídu, pro které vyřizujete inkasní platbu.

První čip na objednávání a odběr obědů i pro vstup do školy, který musí mít každý strávník, je zdarma. Záruka na čip je 24 měsíců ode dne převzetí nebo nákupu. Při ztrátě čipu, jeho poničení nebo v případě nefunkčnosti čipu po uplynutí záruční doby si strávník musí koupit čip nový za cenu 115,- Kč.

Vyzvednutí čipu:

V období od 24. 8. – 31. 8. 2020 v kanceláři školní jídelny ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace v době 8:00 – 13:00 hod.

S pozdravem Mgr. Tomáš Zeman ředitel ZŠ Jihlava, Kollárova 30,příspěvková organizace