Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Školní jídelna

Školní jídelna

Výdej obědů

Informace pro rodiče nových strávníků školní jídelny při ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace umožňuje žákům a zaměstnancům ZŠ Havlíčkova 71, příspěvková organizace a ZŠ Jungmannova 6, příspěvková organizace, stravování ve výdejně ZŠ Havlíčkova 71 a výdejně ZŠ Jungmannova 6 dovozem stravy připravené ve školní jídelně ZŠ Jihlava, Kollárova 30.
Platby za stravné jsou bezhotovostní z účtu zákonného zástupce žáka. To znamená, že rodiče či jiní zákonní zástupci žáka musí mít zřízen bankovní účet.
Platba za obědy je zálohová, tzn., že je strhávána z účtu rodičů nebo zákonného zástupce k 18. dni předcházejícího měsíce (např. na září již k 18. srpnu). První inkaso zálohy na stravné na měsíc září proběhne již v srpnu, je proto nutné, abyste k 18.8.2021 měli na účtu dostatečné finanční prostředky (to se týká i následujících měsíců). Pokud máte zájem o stravování Vašeho dítěte, je třeba, abyste již před prázdninami - nejlépe v červnu – v období od 1.6. do 30.6.2021 - vyřídili ve své bance svolení k inkasu stravného.

Pokyny ke zřízení svolení k inkasu na stravné:

číslo účtu školní jídelny: 9021-1466078349/0800

1. nezadávat žádné symboly, frekvence platby – měsíčně, 1 měsíc apod., určení maximálního limitu platby – doporučeno 800,00 – 1.000,00 Kč, inkasní platbu povolit od srpna 2021 – zálohová platba

2. pokud má Vaše dítě ve škole již sourozence, který odebírá obědy, svolení k inkasu už máte vyřízené. Pouze si zkontrolujte maximální výši povoleného limitu, případně navyšte podle počtu plateb – na dvě děti doporučujeme 2.000,00 Kč apod.

3. Potvrzení o zřízení inkasní platby nemusíte posílat, pouze na přihlášce ke stravování vyplňte správně číslo účtu, na kterém budete inkasní platbu zřizovat.

Pokyny k přihlášce ke stravování:

1. je možno odevzdat vyplněnou přihlášku na schůzce pro rodiče budoucích žáků prvních tříd p. učitelce (bude mít k dispozici tiskopisy přihlášek a informace ke stravování)

2. nebo poslat přihlášku elektronicky (ke stažení na stránkách naší školy) na e-mail školní jídelny: sidimakova@zskol.ji.cz nejpozději do 30.6.2021. Přijetí přihlášky bude vždy zpětně elektronicky potvrzeno.

3. nebo poštou na adresu: Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace, školní jídelna, Kollárova 2713/30, 586 01 Jihlava

4. nebo vhozením v zalepené obálce přímo do schránky ZŠ Kollárova – nachází se

u hlavního vchodu na levé straně– na obálku uveďte název ŠKOLNÍ JÍDELNA

5. v přihlášce uveďte správně datum., od kterého dne budete chtít, aby Vaše dítě odebíralo obědy.

 

První čip na objednávání a odběr obědů a pro vstup do školy, který musí mít každý strávník, je zdarma. Záruka na čip je 24 měsíců ode dne převzetí nebo nákupu. Při ztrátě čipu, jeho poničení nebo v případě nefunkčnosti čipu po uplynutí záruční doby si strávník musí koupit čip nový za cenu 115,00 Kč.

Vyzvednutí čipu:

Čip dostanete od p. učitelky první školní den v obálce se jménem dítěte.

S pozdravem Mgr. Tomáš Zeman ředitel ZŠ Jihlava, Kollárova 30,příspěvková organizace