Drobečková navigace

Úvod > O škole > KZZV > Informace pro studenty

Informace pro studenty

Školní rok 2020/2021 -  pouze dálkové studium

Výuka v jednotlivých předmětech  probíhá podle učebních plánů ŠVP „Pohodová tvořivá škola“ pro 9. ročník. Prostor je také věnován opakování učiva z nižších ročníků v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky. Dokument je dostupný na webových stránkách školy, téměř všem heslům z plánu učiva by studenti měli být schopni porozumět a vysvětlit je.

Termíny konzultací:

Výuka bude probíhat vždy v pondělí jednou měsíčně (říjen – květen)

  • 5. října 2020
  • 2. listopadu 2020
  • 7. prosince 2020
  • 1. února 2021
  • 1. března 2021
  • 5. dubna 2021
  • 3. května 2021

Konzultace se konají v budově Základní školy, Havlíčkova 71, uč. 15.
S sebou si přineste sešity, psací potřeby a přezůvky.

Rozvrh hodin:

Čas:

Vyučující:

Předmět:

1. h (8,00 – 8,45)

pí uč Mořkovská

Zeměpis

2. h (8,55 – 9,40)

pí uč. Pacvoňová

Občanská výchova

3. h (10,00 – 10,45)

pí uč. Doláková

Matematika, Fyzika

4. h (10,55 – 11,40)

pí uč. Lapešová

Český jazyk, Dějepis

5. h (11,50 – 12,35)

pí uč. Slámová

Přírodopis, Chemie

6. h (12,45 – 13,30)

p uč. Brunner

Anglický jazyk

výtvarné výchovy (p uč. Kosina), hudební výchovy (pí uč. Hromádková) a tělesné výchovy (p uč. Brunner) nebudou konzultace, pouze zkouška na základě vypracovaných úkolů.

Závěrečné zkoušky: 

  1. termín od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021
  2. termín od 7. 6. 2021 do 11. 6. 2021