Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > KZZV

KZZV

Kurz pro získání základního vzdělání:

  • Kurz pro získání základního vzdělání jeho organizace se řídí § 55 odst, 3) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 12 a 13 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání je organizováno v dálkové formě jako samostatné studium s konzultačními hodinami  v rámci školního roku.
  • Do kurzu jsou přijímáni uchazeči (dále jen „žáci“), kteří nezískali základní vzdělání. Každý uchazeč odevzdá kopii vysvědčení (společně s přihláškou) z posledního ukončeného ročníku (bez nedostatečné z některého předmětu) základní nebo speciální školy. Výuka bude rozvržena na jeden školní rok.
  • Při studiu dálkovou formou  mají žáci možnost využívat konzultací pro všechny předměty, z kterých budou konat závěrečné zkoušky. Nemají nárok na státem hrazené pojištění ani další dávky. Učebnice a učební pomůcky škola  žákům kurzu neposkytuje.
  • Na závěr  kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem. Po úspěšném vykonání zkoušek obdrží žák vysvědčení. Při nedostatečném prospěchu při zkouškách z jednoho či více předmětů po schválení ředitelem vykoná komisionální opravné zkoušky v určených termínech.