Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Školská rada

2018/2019

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 3. 10. 2018 - zápis

Zápis z ustavující schůze školské rady ze dne 3. 10. 2018 - zápis

Ustavující schůze školské rady se bude konat 3. 10. 2018 v 17,00 hod. ve sborovně školy
Zasedání školské rady se bude konat 3. 10. 2018 v 17,30 hod. ve sborovně školy

2017/2018

Výsledky voled do ŠR 2018 -  2020

zástupci pedagogických pracovníků
zástupci zákonných zástupců

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 3. 10. 2017 - zápis

Zasedání školské rady se bude konat 3. 10 2017 v 16,00 hod. ve sborovně školy

2016/2017

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 29. 9. 2016 - zápis

Zasedání školské rady se bude konat 29. 9. 2016 v 16,00 hod. ve sborovně školy

2015/2016

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 29. 9. 2015 - zápis

Zasedání školské rady se bude konat 29. 9. 2015 v 17,00 hod. ve sborovně školy

2014/2015

Zápis z ustavující schůze školské rady ze dne 4. 3. 2015 - zápis

Výsledky voled do ŠR 2015 -  2017

zástupci pedagogických pracovníků
zástupci zákonných zástupců
zástupci jmenováni radou města Jihlavy

Jednací řád ŠR