Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Pravidla přijetí

Pravidla přijetí:               

Přijati mohou být pouze žáci, kteří nezískali základní vzdělání (nemají na vysvědčení doložku o získání základního vzdělání).

Přihláška do Kurzu pro získání základního vzdělání - dálkové studium

Přihlášku zašlete poštou (lze doručit i osobně) na adresu školy nebo naskenujte a pošlete e- mailem (viz níže) nejpozději do 17. 8. 2018!!

K přihlášce přiložte úředně ověřenou kopii nebo naskenované obě strany úředně ověřené kopie posledního vysvědčení  ze základní či speciální školy (splněno 9 let povinné docházky).

Upozornění: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 3 uchazečů!!!

Kontaktní osoba:

Mgr. Jarmila Mořkovská
Tel: 567 570 206
E - mail: morkovska@zshavlickova.ji.cz                                                           zpět na KZZV