Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Historie školy

Pohled Jihlava: Obecné školy razítko pošty: 4.11. 193620. září 1925 bylo opravdovým svátkem pro jihlavskou veřejnost. Byla slavnostně otevřena první česká škola postavená po roce 1918 v Jihlavě. V budově bylo umístěno 12 moderně vybavených učeben, 3 kanceláře, kabinety, 2 knihovny, 2 dílny a školní kuchyň s jídelnou. Školu navštěvovalo 350 žáků ( 5 tříd chlapců + 5 tříd dívek )

Spočítáte, jak dlouho už škola slouží dětem?

Mezníky:

r. 1939 
škola zabrána Němci, výuka dětí probíhala v náhradních prostorách a domácnostech.

r. 1948 
sloučení školy chlapecké a dívčí = 5. národní škola v Jihlavě - v Dřevěných Mlýnech

r. 1952 
vznik jednotné základní devítileté školy

r. 1953 
3. osmiletá střední škola v Jihlavě

r. 1975 
generální oprava školy (přestavba suterénu, zlepšení hygienického zařízení, zřízení ústředního vytápění)

r. 1969 - 1989 
všestranný rozvoj školy pod vedením ředitele Karla Tůmy

r. 1991 
ředitel školy výtvarník Josef Macek; škola získala jako jediná v Jihlavě statut základní škola s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy
žáci měli podle učebního plánu zvýšenou dotaci hodin výtvarné výchovy: 1.-3. ročník (2 hodiny týdně). 4.-9. ročník ( 3 hodiny týdně),
ve škole byla vybudována pracovna výtvarné výchovy s přilehlým kabinetem a skladem. pracovna byla vybavena speciálními stoly a
sadou cestovních malířských stojanů, v suterénu školy byla umístněna keramická dílna s elektrickým kruhem a pecí

r. 1996 
ředitel školy Dr. Ladislav Březina; 15 tříd - 320 žáků, kterým se věnuje 20 učitelů, 3 vychovatelky, 6 správních zaměstnanců a 5 kuchařek školní jídelny; výtvarné zaměření si škola uchovala do současnosti, v každém ročníku je jedna třída výtvarně profilovaná

1.1. 2001 
základní škola s právní subjektivitou - příspěvková organizace

1.8. 2012
ředitel školy Mgr. Radim Foit; 15 tříd - 345 žáků, 21 učitelů, 5 vychovatelek, 6 správních zaměstnanců a 4 kuchařky školní výdejny

Letos slavíme  93. výročí otevření naší školy.