Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s. > Zápisy z jednání

Zápisy z jednání

Zápis z valné hromady Občanského sdružení při ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71

Datum konání: 10. listopadu 2014

Přítomni:
za Základní školu Havlíčkova: Mgr. Radim Fojt, ředitel školy; Mgr. Zdeňka Sochorová, zástupkyně ředitele;
za správní radu OS: Vladimír Mátl, předseda SROS; Soňa Janderková, revizorka SROS; Radka Gabrielová, ekonomka SROS; Lucie Coufalová, člen SROS
zástupci jednotlivých tříd dle presenční listiny

Program schůze:

1) Informace ředitele školy 
2) Zpráva o činnosti OS 
3) Dotazy, podněty, diskuse

Ředitel školy Mgr. Radim Fojt

 • Informoval o volbách do Školské rady – proběhne dnes, během schůzek v jednotlivých třídách.
 • Informoval přítomné o zápisu do 1. tříd. Proběhne 23. a 24. 1. a budou 2 třídy po 22 žácích
 • Informoval o sloučení 7. tříd od školního roku 2015-16
 • Informoval o připravované a schválené rekonstrukci asfaltového i pískového hřiště. Bude umělý povrch.
 • Škola je zapojena do projektů různých zaměření (M, F, CH) . Projekt Otevřená škola pro 1.-9. třídu (doučování vytipovaných žáků), Dotkněme se budoucnosti (tablety), Minipodniky (exkurse na technických středních školách)
 • Lyžařský výcvik bude probíhat v Janských lázních v únoru / březnu spolu se ZŠ Batelov.
 • Reagoval na podnět rodičů ohledně velkého množství písemných prací.

Předseda správní rady Vladimír Mátl

 • Přednesl výroční zprávu za školní rok 2013-2014. Zpráva byla valnou hromadou schválena bez připomínek.
 • seznámil přítomné detailně s hospodařením OS od minulé schůze – detailní vyúčtování je k dispozici na požádání každému členu OS. Rada OS podala v řádném termínu daňové přiznání.
 • Informoval o průběhu a výsledcích soutěže Básní celá rodina. Konstatoval malou účast rodičů, napříště bude tedy soutěž organizována pouze pro žáky školy.
 • Členský příspěvek se nemění, činí nadále 150,- Kč za prvního a 100,- Kč za dalšího žáka z rodiny ve škole.
 • Probíhají přípravy transformace sdružení na spolek, konzultováno s OS z ostatních škol.

Dotazy, podněty, připomínky

 • Nebyly vzneseny žádné dotazy.

Zapsala: Radka Gabrielová
Příloha: Prezenční listina, Zpráva o činnosti OS za rok 2013-14 .

Archiv: