Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání Shromáždění delegátů dne 8. 11. 2016

Prezenční listina 8. 11. 2016

Zápis volební 8. 11. 2016 

Zapis - zasedání Výboru spolku 25. 10. 2016

Zápis ze zasedání Shromáždění delegátů dne 12. 4. 2016

Zápis z valné hromady Občanského sdružení při ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71

Datum konání: 10. listopadu 2014

Přítomni:
za Základní školu Havlíčkova: Mgr. Radim Fojt, ředitel školy; Mgr. Zdeňka Sochorová, zástupkyně ředitele;
za správní radu OS: Vladimír Mátl, předseda SROS; Soňa Janderková, revizorka SROS; Radka Gabrielová, ekonomka SROS; Lucie Coufalová, člen SROS
zástupci jednotlivých tříd dle presenční listiny

Program schůze:
1) Informace ředitele školy 
2) Zpráva o činnosti OS 
3) Dotazy, podněty, diskuse
Ředitel školy Mgr. Radim Fojt
- Informoval o volbách do Školské rady – proběhne dnes, během schůzek v jednotlivých třídách.
- Informoval přítomné o zápisu do 1. tříd. Proběhne 23. a 24. 1. a budou 2 třídy po 22 žácích
- Informoval o sloučení 7. tříd od školního roku 2015-16
- Informoval o připravované a schválené rekonstrukci asfaltového i pískového hřiště. Bude umělý povrch.
- Škola je zapojena do projektů různých zaměření (M, F, CH) . Projekt Otevřená škola pro 1.-9. třídu (doučování vytipovaných žáků), Dotkněme se budoucnosti (tablety), Minipodniky (exkurse na technických středních školách)
- Lyžařský výcvik bude probíhat v Janských lázních v únoru / březnu spolu se ZŠ Batelov.
- Reagoval na podnět rodičů ohledně velkého množství písemných prací.

Předseda správní rady Vladimír Mátl
- Přednesl výroční zprávu za školní rok 2013-2014. Zpráva byla valnou hromadou schválena bez připomínek.
- seznámil přítomné detailně s hospodařením OS od minulé schůze – detailní vyúčtování je k dispozici na požádání každému členu OS. Rada OS podala v řádném termínu daňové přiznání.
- Informoval o průběhu a výsledcích soutěže Básní celá rodina. Konstatoval malou účast rodičů, napříště bude tedy soutěž organizována pouze pro žáky školy.
- Členský příspěvek se nemění, činí nadále 150,- Kč za prvního a 100,- Kč za dalšího žáka z rodiny ve škole.
- Probíhají přípravy transformace sdružení na spolek, konzultováno s OS z ostatních škol.

Dotazy, podněty, připomínky
- Nebyly vzneseny žádné dotazy.          

Zapsala: Radka Gabrielová
Příloha: Prezenční listina, Zpráva o činnosti OS za rok 2013-14 .

Archiv:

Zápisy OS 2013-2014

Zpráva o činnosti OS za školní rok 2012 - 2013

Zápis ze zasedání správní rady - 12. září 2013

Zápis ze zasedání správní rady - 6. června 2013

Zápis z valné hromady - 16. dubna 2013 

Zápis ze zasedání správní rady - 19. listopadu 2012  

Zápis z valné hromady - 13. listopadu 2012