Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Základní údaje

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace byla školou s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, nyní vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Pohodová tvořivá škola, který na výtvarnou výchovu rozhodně nezanevřel a i nadále ji dotuje větším počtem hodin,aby výtvarná tradice nezanikla.

Je zařazena v síti TVOŘIVÝCH ŠKOL, učíme činnostně. Zřizovatelem školy je statutární město Jihlava.
Od 18. 1. 2011 máme navýšenou kapacitu školy na 350 žáků.

Personální obsazení 2017/2018:

  • ředitel školy: Mgr. Radim Foit
  • zástupce ředitele školy: Mgr. Zdeňka Sochorová
  • výchovný poradce: Mgr. Jarmila Mořkovská
  • vedoucí vychovatelka ŠD: Dagmar Kozáková
  • ekonomka školy: Martina Slavíková
  • mzdová účetní: Eva Mikešová

Třídní učitelé:   

 

Netřídní učitelé:

1.A Mgr. Petra Dubová   Mgr. Jarmila Mořkovská
1.B Mgr. Monika Zatloukalová   Mgr. Barbora Pacvoňová
2.A Mgr. Aranka Havelcová   Mgr. Eva Slámová
2.B Mgr. Jiřina Kvasničková   Mgr. Michal Kosina
3.A Mgr. Marcela Havlíčková                   
3.B Mgr. Iva Divišová    Asistentka:
4.r. Mgr. Alena Tkadlečková   Zdeňka Partlová
5.r. Mgr. Marie Vaňková    Bc. Lucie Sobotková
6.A Mgr. Pavla Nováková    
6.B Mgr. Hana Parčová    
7.A Mgr. Iva Doláková    
7.B Mgr. Alena Hromádková   Vychovatelky:
8.A Mgr. Alena Lapešová   Dagmar Kozáková
8.B RNDr. Eva Hlubučková   Dana Tomsová
9.A Bc. Jan Kočí   Lenka Holubová Dvořáková
9.B Mgr. Boris Brunner   Marcela Štěchová

Ve všech ročnících učíme podle školního vzdělávacího programu Pohodová tvořivá škola. Školní vzdělávací program Pohodová tvořivá škola je k nahlédnutí v sekci Dokumenty.