Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71,
příspěvková organizace
Pohodová tvořivá škola
diar

Základní informace

Základní údaje

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace byla školou s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, nyní vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Pohodová tvořivá škola, který na výtvarnou výchovu rozhodně nezanevřel a i nadále ji dotuje větším počtem hodin,aby výtvarná tradice nezanikla.
Je zařazena v síti TVOŘIVÝCH ŠKOL, učíme činnostně. Zřizovatelem školy je statutární město Jihlava.
Od 18. 1. 2011 máme navýšenou kapacitu školy na 350 žáků.

Personální obsazení 2017/2018:

ředitel školy: Mgr. Radim Foit
zástupce ředitele školy: 
Mgr. Zdeňka Sochorová
výchovný poradce: 
Mgr. Jarmila Mořkovská
vedoucí vychovatelka ŠD: 
Dagmar Kozáková
ekonomka školy: 
Martina Slavíková

mzdová účetn
í: Eva Mikešová

Třídní učitelé                                                                                     Netřídní učitelé:

1.A Mgr. Petra Dubová   Mgr. Jarmila Mořkovská
1.B Mgr. Monika Zatloukalová   Mgr. Barbora Pacvoňová
2.A Mgr. Aranka Havelcová   Mgr. Eva Slámová
2.B Mgr. Jiřina Kvasničková   Mgr. Michal Kosina
3.A Mgr. Marcela Havlíčková                   
3.B Mgr. Iva Divišová    Asistentka:
4.r. Mgr. Alena Tkadlečková   Zdeňka Partlová
5.r. Mgr. Marie Vaňková    Bc. Lucie Sobotková
6.A Mgr. Pavla Nováková    
6.B Mgr. Hana Parčová    
7.A Mgr. Iva Doláková    
7.B Mgr. Alena Hromádková   Vychovatelky:
8.A Mgr. Alena Lapešová   Dagmar Kozáková
8.B RNDr. Eva Hlubučková   Dana Tomsová
9.A Bc. Jan Kočí   Lenka Holubová Dvořáková
9.B Mgr. Boris Brunner   Marcela Štěchová
       

 

Ve všech ročnících učíme podle školního vzdělávacího programu Pohodová tvořivá škola. 
Školní vzdělávací program Pohodová tvořivá škola je k nahlédnutí v sekci Dokumenty.

Personální obsazení 2016/2017
Personální obsazení 2015/2016
Personální obsazení 2014/2015
Personální obsazení 2013/2014