Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty školy > EU peníze školám

EU peníze školámOčekávaný výsledek projektu
Pracovní tým vytvoří, popř. inovuje soubory pracovních listů a pomůcek vlastní výroby. Rozšíří sady pro samostatnou a tvořivou práci dětí hlavně na 1.stupni v souladu se zaměřením ŠVP na tvořivou školu a činnostní učení.Současně dojde ke zdokonalení pedagogů v používání nových informačních a komunikačních technologií ve vyučovacím procesu a vytvoření základu příprav pro interaktivní tabuli.
Použité šablony a jejich požadované výstupy:
              I/2 - čtenářská a informační gramotnost -72 učebních matteriálů
             II/2 - cizí jazyk - 72 učebních materiálů
           III/3 - využití ICT -660 didaktických učebních materiálů
            V/2 - přírodní vědy - 72 učebních materiálů
Žáci budou nuceni pracovat novými formami práce, v rámci projektového vyučování zvládat práci ve skupinách, způsoby komunikace a dělby práce. Tato skutečnost je povede k větší samostatnosti a bude posilovat zdravé sebevědomí. Podporou přírodních věd a technického myšlení posílíme chybějící kompetence na trhu práce.

ZŠ zpracovala v rámci šablony I/2 DUMy tyto komletní sady výukových materiálů.

VY_12_INOVACE_ČJ (Český jazyk a literatura-6,8,9 ročník ) - hromadkova@zshavlickova.ji.cz
VY_12_INOVACE_D (Starověk a střeověk – 6,7 ročník) - lapesova@zshavlickova.ji.cz

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony II/2 DUMy tyto komletní sady výukových materiálů.

VY_22_INOVACE_1_Aj (Anglický jazyk – 4,5 ročník) - brunner@zshavlickova.ji.cz
VY_22_INOVACE_2_(Anglický jazyk -7,8 ročník) - brunner@zshavlickova.ji.cz

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy tyto komletní sady výukových materiálů.

VY_32_INOVACE_1_Čj (Gramatika, genetická metoda čtení – 1 a 4 ročník), VY_32_INOVACE_1_M (Počítáme od 0 do 1000 – 1 a 4 ročník), VY_32_INOVACE_1_Hv (Hudba kolem nás – 1 a 4 ročník) - divisova@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_2_M (Počítáme do 100 – 1 a 2 ročník),VY_32_INOVACE_2_Prv (Svět kolen nás – 1 a 2 ročník),VY_32_INOVACE_2_Čj (Učíme se psát a číst - 1,2 ročník) - jezkova@zshavlickova.ji.cz 
VY_32_INOVACE_3_Čj (Vyjmenovaná slova, slovesa, stavba slov – 4 a 5 ročník),VY_32_INOVACE_3_Vl (Česká republika, Evropa – 4 a 5 ročník) - zivna@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_3_M (Sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky – 4 a 6 ročník), VY_32_INOVACE_10_Čj (Pravopis, druhy vět a slov – 4 a 5 ročník) - havlickova@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_5_Čj (Slov. druhy, vyjmenovaná slova - 2 a 3 ročník), VY_32_INOVACE_5_Vv (výtvarné techniky – 1 až 5 ročník) - sochorova@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_5_M (Počítání v číselných oborech – 6 a 7 ročník), VY_32_INOVACE_4_M (Geometrie v rovině - 6,7 ročník) - sochorova@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_6_Čj (Učíme se číst – 1 a 2 ročník), VY_32_INOVACE_6_Prv (Život kolem nás – 1 a 2 ročník) - havelcova@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_6_M (Počítání v oboru 1 - 1 000 000, krychle a kvádr - síť, povrch – 5 ročník), VY_32_INOVACE_7_M (Počítáme v oboru do milionu,základní rovinné obrazce - 4,5 ročník), VY_32_INOVACE_9_M (Pythagorova věta, kružnice, kruh, algebraické výrazy, soustavy rovnic, funkce a grafy – 8 a 9 ročník) - hlubuckova@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_7_Čj (Práce s textem, vyjmenovaná slova – 2 a 3 ročník), VY_32_INOVACE_7_Prv (Člověk a jejich svět – 2 a 3 ročník) - krasenska@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_8_Aj (Anglický jazyk - tematické okruhy – 4, 5 a 6 ročník), VY_32_INOVACE_8_Čj (Český jazyk, mluvnice – 3 a 4 ročník), VY_32_INOVACE_8_M (Počítání do 1000 – 3 a 4 ročník), VY_32_INOVACE_4_Aj (Anglický jazyk -tematické okruhy – 3 ročník) - koci@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_9_Čj (Procvičujeme český jazyk– 4 a 5 ročník), VY_32_INOVACE_9_Vv (Zajímavosti Vv - 4,5 a 6 ročník),VY_32_INOVACE_11_Čj (Procvičujeme český jazyk – 4 a 5 ročník), VY_32_INOVACE_4_Vv (Výtvarné inspirace – 3,5 a 6 ročník) - kosina@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_10_Ch (Chemie obecná, anorganická a organická- 8 a 9 ročník), VY_32_INOVACE_10_Př (Zoologie a botanika 7-9 ročník) - sochorova@zshavlickova.ji.cz
VY_32_INOVACE_11_F (Základní vlastnosti látek, veličiny - 6 a 7 ročník) VY_32_INOVACE_11_M (Matematické operace - 7 a 8 ročník) - dolakova@zshavlickova.ji.cz

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony V/2 DUMy tyto komletní sady výukových materiálů.

VY_52_INOVACE_Z (ZEMĚPIS - přírodní složka krajiny, světadíly a oceány – 6-8 ročník) - morkovska@zshavlickova.ji.cz
VY_52_INOVACE_Prv (Svět okolo nás – 1,2 ročník) - kvasnickova@zshavlickova.ji.cz