Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty školy > Tvořivá škola – české činnostní učení

Tvořivá škola – české činnostní učeníNaše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení.Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení. Při činnostním učení se žáci učí názorně, vlastní činností a prožíváním. Za zvlášť důležité považujeme, že činnosti s pomůckami významně podporují rozvoj logického myšlení, komunikace a sociálního cítění žáků. 

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřený především na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka. Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.

Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského, české prvorepublikové reformní pedagogiky a zkušeností úspěšných českých učitelů. Nejedná se tedy o žádný nový experiment, ale o předávání prakticky ověřených metod a postupů učení. Cílem projektu je šíření tzv.činnostního učení, které vede přirozenou cestou k probouzení schopností žáků, k rozvoji jejich tvořivosti a logického myšlení. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl.

Činnostní učení žáky baví. Je tomu tak proto, že se při něm nikdo nenudí a každý má možnost být úspěšný. Přináší dětem radost, pocit uspokojení z pochopení učiva, podněcuje mysl žáků k aktivitě a vtahuje všechny žáky do výuky. Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze úzkému okruhu dětí – díky aktivní práci všech žáků vede k přirozenému zapojení dětí jak nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení.

Poslání školy

Vychovat člověka ohleduplného a tolerantního, zodpovědného, zdravě ctižádostivého, samostatného a ochotného vzdělávat se celý život. Vychovat člověka schopného komunikovat a spolupracovat s ostatními. Člověka orientujícího se ve světě informací.

 

Přínos pro školu:

Proškolení učitelů zdarma (všichni učitelé 1. stupně a učitelé matematiky a fyziky 2. stupeň).
V
yužívání „Didaktiky činnostního učení“ jako metod a forem práce na 1. stupni a v přírodních vědách 2. stupně.