Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty školy > ZŠ Havlíčkova - Šablony

ZŠ Havlíčkova - Šablonylogo šablony2.jpg

Aktivity projektu:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci školy budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

  1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ:

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

  1. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Čtenářská gramotnost:

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školy v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti, v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.
Bude vytvořen tým tří pedagogických pracovníků.  Pedagogové se budou scházet a společně plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat svoji činnost na podporu čtenářské gramotnosti.

  1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem:

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga, či jinou osobou.

  1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ:

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.